Del

Praksis - videnskabsteori og metode

Modulet er for dig der ønsker at vide mere om videnskabsteoretiske positioner samt forskningsmetodologi og hvordan disse kan relatere sig til din konkrete faglige praksis. Modulet er desuden obligatorisk for dig der ønsker at gennemføre en fuld diplomuddannelse inden for det sundhedsfaglige område.

Som sundhedsprofessionel i sundhedsvæsenet er evidens baseret klinisk beslutningstagen en del af hverdagen. En udfordring kan være at skulle medtænke alle perspektiver i evidensbaseret praksis. Her spiller videnskabsteori en central rolle som en disciplin, der giver indblik i begrundelserne for de videnskabelige metoder og betydningen af abstrakte størrelser som objektivitet og sandhed.
På modulet får du styrket dine kompetencer til at kunne deltage i den evidensbaserede praksis i sundhedsvæsenet. 

10Ects pointObligatorisk

Det får du ud af modulet

Når du har gennemgået dette modul, har du:

 • opnået viden om og indsigt i videnskabsteoretiske positioner samt forskningsmetodologi og kan relatere disse til en konkret faglig sammenhæng.
 • fået styrket kendskabet til forskellige videnskabsteoretiske positioners betydning for håndteringen af sundheds- og sygdomsopfattelser i konkrete faglige sammenhænge.
 • opnået kompetencer til at kunne indgå i og påtage dig ansvar for og udfordre såvel egen professionsfaglighed som det tværfaglige samarbejde.
 • Styrket din evne til at kunne reflektere over sundhedsvæsenets værdier og deres betydning set fra et organisatorisk, fagligt og bruger-/patientperspektiv.

Fagligt indhold

 • Professioner og relationspraksis
 • Vidensformer, videnskabsteori og forskningsmetodologi
 • Argumentationsteori
 • Evidensbaseret praksis
 • Sundheds- og sygdomsopfattelser
 • Faglighed og tværfagligt samarbejde
 • Sundhedspolitik


Modulet er for dig, der

 • er sundhedsprofessionel i sundhedsvæsenet i en evidensbaseret praksis
 • søger en struktureret og metodisk tilgang til dit fag


INFORMATION

Pga. implementering af nyt uddannelsesadministrativt system vil der være lukket for tilmeldinger til Absalons efteruddannelsesaktiviteter i perioden d. 25. februar og til og med 2. marts 2021.