Gå til hovedindhold

Kursus Psykiatriske genoptræningsplaner i et rehabiliterings- og recovery perspektiv

Med implementeringen af de psykiatriske genoptræningsplaner står genoptræningscentrene over for nye faglige udfordringer. Dette forløb giver viden om psykiatriske problemstillinger og klæder jer som deltagere på til at møde borgere med sindslidelser i et genoptræningsregi.

Forløbet er målrettet jer, der arbejder som ergoterapeuter og fysioterapeuter, og har brug for at uddybe jeres kendskab til psykiatriske problemstillinger og få nye kompetencer til jeres praksis, når I skal implementere psykiatriske genoptræningsplaner - både på borgerniveau og på et professionelt, organisatorisk og samfundsmæssigt niveau. Undervejs i forløbet bliver der mulighed for at arbejde aktivt med, udvikle og reflektere over egen praksis.

Med implementeringen af psykiatriske genoptræningsplaner står genoptræningscentrene over for nye faglige udfordringer. på dette kursusforløb vil deltagerne få kendskab til psykiatriens organisering og aktører med henblik på at kunne agere i denne nye kontekst. Der bliver plads til at reflektere over dilemmaer og udfordringer, bl.a. i forhold til opgavefordeling mellem parterne og den relationelle koordinering.

Undervejs i forløbet vil der blive mulighed for at arbejde aktivt med og reflektere over egen praksis og udvikling af samme.

Efter endt deltagelse vil deltagerne være i stand til at udvikle egen praksis med baggrund i viden om psykiatrisk og psykosocial rehabilitering og forståelse af recovery som proces.  

Målgruppe

Modulet er målrettet ergoterapeuter og fysioterapeuter, der har brug for at uddybe deres kendskab til psykiatriske problemstillinger og få nye kompetencer til deres praksis ved implementeringen af psykiatriske genoptræningsplaner, både på borgerniveau, professionelt og organisatorisk.

Om kurset

Kompetencegivende uddannelse

Dette kursus kan også tilrettelægges som diplommodul på 10 ECTS point.

Tid, sted og pris

Det skitserede kursus er tilrettelagt med 3 undervisningsdage, men kan justeres, så det matcher jeres specifikke ønsker og behov. 

Kurset kan afholdes i jeres organisation eller på en af Professionshøjskolen Absalon’s lokationer.

Prisen er afhængig af jeres ønsker til indhold og omfang i det endelige kursusdesign. Kontakt os gerne for et konkret tilbud.