Gå til hovedindhold

Kursus Rehabilitering - tilbage til arbejdet

Reformerne inden for beskæftigelsesområdet har medført nye krav til medarbejdernes kompetencer ift. at fastholde og inkludere borgere med komplekse problemstillinger og særlige behov på arbejdsmarkedet.

Derfor bliver ergoterapeuter og fysioterapeuter i stigende grad ansat i kommunernes jobcentre og andre enheder i den beskæftigelsesrettede del af rehabiliteringsindsatsen. 

Dette modul giver deltagerne indføring i det tværfaglige arbejdsfelt, arbejdsrettet rehabilitering og viden om relevante modeller, undersøgelsesmetoder og interventionstyper.

Igennem kursusforløbet arbejder deltagerne aktivt med egen praksis og får mulighed for at reflektere over, udvikle og kvalitetssikre egne arbejdsprocesser. 

Deltagerne får på dette forløb styrket deres faglige kompetencer, så de kan bidrage til og indgå i det tværfaglige samarbejde omkring borgere med komplicerede problemstillinger.

Målgruppe

Kurset er målrettet ergoterapeuter og fysioterapeuter, der arbejder med arbejdsrettet rehabilitering og arbejdsfastholdelse i jobcentre, TTA-teams, rygcentre, hjerneskadecentre mv.

Om kurset

Kompetencegivende uddannelse

Dette kursus tilrettelægges også som diplommodul på 5 ECTS point. 

Tid, sted og pris

Det skitserede kursus er tilrettelagt med 3 undervisningsdage, men kan justeres, så det matcher jeres specifikke ønsker og behov. 

Kurset kan afholdes i jeres organisation eller på en af Professionshøjskolen Absalon’s lokationer.

Prisen er afhængig af jeres ønsker til indhold og omfang i det endelige kursusdesign. Kontakt os gerne for et konkret tilbud.