Gå til hovedindhold

Samarbejde med ingeniørstuderende

Foto af Line Rodenkam Melchiorsen

Line Rodenkam Melchiorsen var i praktik hos Kalundborg Forsyning.

"Jeg har i min praktik brugt nærmest alle de fag, jeg havde på Absalon, og alle de kompetencer jeg har fået under uddannelsen. Og så har Kalundborg Forsyning været rigtig gode til at se, hvordan de kunne bruge mig og bygge ovenpå med ny viden. Folk har virkelig været gode til at hjælpe, hvis der var brug for det, så det har på intet tidspunkt føltes utrygt. Kun en god læringsproces"

Du har flere muligheder for af samarbejde med en ingeniørstuderende 

Praktik

 • 5 måneder (20 uger) normalt i perioden 1. februar til og med 30. juni.
   
 • Den studerende er som udgangspunkt lønnet under praktikforløbet - IDA og Studierådet for de ingeniørstuderende i Danmark har fastsat en vejledende mindsteløn for diplomingeniører i praktik.
   
 • Fagligt fokus for praktikforløbet ligger på den praktiske anvendelse af de kompetencer, som den studerende har erhvervet på studiet. Praktikken skal hjælpe til en øget virksomhedsforståelse hos den studerende samt indblik i ingeniørfaglige opgaver, udfordringer og løsninger i praksis.

Projekter

Alle studerende skriver et afsluttende bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed.

Om bachelorprojekter 

 • Periode: Normalt fra 1. september til 31. januar inkl. afsluttende prøve.
   
 • Bachelorprojektet skal udarbejdes af den enkelte studerende i samarbejde med din virksomhed eller som en del af uddannelsens egne forsknings- og udviklingsprojekter. Projektet skal give den studerende mulighed for at demonstrere selvstændighed i eksperimentel eller teoretisk behandling af en praktisk ingeniørfaglig problemstilling inden for det bioteknologiske område.

Andre projekter

Mentorordning

På Absalon vil vi gerne give vores studerende de bedst tænkelige muligheder for at begå sig såvel i studielivet på en ingeniøruddannelse samt i forberedelsen til at blive jobparat efter endt uddannelse. 

Som virksomhed har I mulighed for at stille medarbejdere til rådighed til et af vores 3 mentorprogrammer, hvor man har kontakt med en studerende.

Vores mentorordninger åbner døren for at få:

Tidlig dialog:  I får tidlige samtaler med unge ingeniørspirer, der er uundværlige for jeres virksomheds vækst og åbner op for meningsfulde muligheder. 

Innovative samarbejder: Gennem dialogen skabes unikke muligheder for både virksomheden og de studerende, der åbner dørene for innovation og samarbejde. 

Ingeniørkompetencer som ressource: Betragt ingeniørkompetencer som en uvurderlig ressource, der styrker jeres tekniske kapacitet og hjælper jer med at navigere i den grønne omstilling. 

Bæredygtig udvikling: Ingredienserne til at blive ‘grønnere’ findes i ingeniørernes faglige kunnen, der effektivt kan drive jeres virksomhed mod bæredygtig udvikling og styrke konkurrencekraften.

Adgang til mentor-netværk: Udvid dit netværk med andre regionale mentorvirksomheder og skab bæredygtige forbindelser 

Præsenteret din virksomhed: Giv et levende indblik i din virksomhed og inspirér de næste generationer af ingeniører til at vælge netop jer.

Studiejob

Mange studerende starter deres karriere igennem et studiejob. Her kan du og den studerende præsentere hinanden for mulighederne og potentiale i et kommende samarbejde. Samtidig kan lette byrden i arbejdsopgaverne ved at få en studerende til at løse praktiske og administrative opgaver.

Kontakt vedrørende praktik og studiejob

Majbrit Wigø Madsen (mawm)

Adjunkt
Diplomingeniøruddannelsen i Bioteknologi
Kalundborg

Kontakt vedrørende projekter og mentorordninger

Michael Christiansen (chri)

Chefkonsulent
Centre for Engineering and Science
Kalundborg