Gå til hovedindhold

Valgmoduler

På 7.-10. modul skal du vælge 4 valgmoduler inden for  forskellige kompetence- og fagområder.

Kommende års udbud af valgmoduler offentliggøres medio september hvert år.

Du kan også vælge at tage moduler i udlandet, på universitetet eller på beslægtede professionsbacheloruddannelser.

Professionshøjskolen Absalon rådgiver og vejleder dig omkring muligheder for sammensætning af valgmoduler under hensyntagen til din ønskede faglige profil og til arbejdsmarkedets behov.