Gå til hovedindhold

Om uddannelsen

Uddannelsen er en fuldtidsuddannelse på 3½ år, i alt 210 ECTS-point.

På den første del af uddannelsen følger du et obligatorisk basisforløb.

På den anden del af uddannelsen har du mulighed for selv at sammensætte dit uddannelsesforløb og dermed også skabe din egen uddannelsesprofil.

Gennem dit praktikophold får du rig mulighed for at afprøve det, du har lært i praksis.

Endelig afslutter du din uddannelse med et bachelorprojekt, hvor du får mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt område.

Uddannelsen er tilrettelagt som blended learning, hvilket betyder, at den har studieaktiviteter både på campus og online svarende til 41 timers arbejde om ugen. Nogle aktiviteter ligger alene online, mens andre foregår på campus – fx når der afholdes undervisning, laves gruppeøvelser eller særligt tilrettelagt vejledning. Som udgangspunkt er der undervisning to gange om ugen på campus og en gang om ugen online, men dette kan variere fra modul til modul. Gennem hele uddannelsen vil der være en stor variation af opgaver, der skal løses både individuelt og i grupper.

Som færdiguddannet professionsbachelor kan du selvstændigt og på tværs af professioner og sektorer løse og udvikle administrative drifts-, planlægnings- og udviklingsopgaver i politisk styrede organisationer inden for de rammer, der til enhver tid gælder i den offentlige sektor.

Som administrationsbachelor bliver du professionsbachelor i offentlig administration. Den engelske titel er Bachelor of Public Administration.

På uddannelsen lærer jeg blandt andet om politik, offentlig økonomi, velfærdssamfundet, jura, projektstyring, digitalisering og HR, og for hver undervisningsgang er det hele bare blevet mere spændende. Jeg glæder mig personligt til valgmoduler senere på studiet, da det giver mig mulighed for selv at styre min uddannelse lige i den retning, jeg vil til gavn for min fremtidige karriere.
Nadine Brus Kennis, administrationsbachelorstuderende