Gå til hovedindhold

Om uddannelsen

Igennem 2½ års uddannelse til sundhedsadministrativ koordinator får du en uddannelse, hvor du lærer at arbejde med administration og koordinering i mange sammenhænge.

I løbet af uddannelsen får du viden om blandt andet jura, sundhed og sygdom, kommunikation, teknologi og data. Det brede kendskab bruger du til at løse opgaver lokalt og på tværs af faglige skel i sundhedsvæsenet. Dermed får du en vigtig funktion i patientforløbet.

Du kommer undervejs i studiet helt tæt på professionen og får mulighed for at stifte bekendtskab med den virkelighed, hvor sundhedsadministrative koordinatorer arbejder.

Under uddannelsen skal du i praktik i 9 måneder, fordelt på to perioder af 3 og 6 måneders varighed, hvor du får indblik i arbejdet som sundhedsadministrativ koordinator.

I selve undervisningen vil case-arbejde fylde meget på uddannelsen. Her tager du udgangspunkt i emner/problemstillinger fra hverdagen ude i professionen og behandler dem ud fra teorien.

Uddannelsens grundlæggende opbygning

Uddannelsen er bygget op om følgende 5 faglige kerneområder:

  1. Administration og koordinering
  2. Jura
  3. Sundhed og sygdom
  4. Kommunikation
  5. Teknologi og data

Uddannelsens konstituerende elementer udgøres af 16 fagelementer, herunder to praktikperioder og et afgangsprojekt på sammenlagt 150 ECTS.

Uddannelsens fem semestre

Praktikgaranti

På uddannelsen er du sikret en praktikplads gennem hele uddannelsen