Gå til hovedindhold

Obligatorisk modul Afgangsmodul Engelskvejleder

Med afgangsprojektet afslutter du uddannelsen som engelskvejleder og kvalificerer dig dermed til at varetage udviklende, rådgivende, koordinerende og styrende funktioner i forbindelse med skolens undervisning i engelsk.

Gennem integration af din praksiserfaring og en udviklingsorienteret tilgang kan du planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske tiltag inden for engelskundervisningen med henblik på at kunne vejlede kolleger og ledelse.

Projektforløbet indledes med en fælles undervisningsgang for alle afgangsstuderende på Den pædagogiske diplomuddannelse med videnskabsteori og metodologi samt introduktion til selve projektskrivningen.

Det er vigtigt at du ved tilmeldingen oplyser følgende:

  • Retning på diplomuddannelse
  • Evt. ønske til vejleder

Derudover skal du vedhæfte kopi af tidligere modulbeviser, hvis modulet/modulerne er gennemført ved en anden Professionshøjskole.

Afgangsprojektet dokumenterer mål for læringsudbytte

Afgangsprojektet er det afsluttende projekt, hvor en begrundet central afgrænsning af uddannelsesretningens læringsudbytte, dokumenteres ved en afsluttende prøve.

Med udgangspunkt i det godkendte emne inden for uddannelsesretningens mål for læringsudbytte skal den studerende opfylde målene for læringsudbytte