Gå til hovedindhold

Uddannelsesretning Engelskvejleder i skolen

Få kompetencerne til at varetage udviklende, rådgivende, koordinerende og styrende funktioner i forbindelse med skolens undervisning i engelskfaget – med henblik på at kunne vejlede dine fagkolleger og ledelse.

På uddannelsesforløbet Engelskvejleder lærer du at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning og aktiviteter inden for engelskundervisningen.

Du opnår ny faglig viden, der gør dig i stand til gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering at vedligeholde, vejlede om og udvikle engelskfagets didaktik og evalueringskultur.

Desuden vil du blive rustet til at igangsætte og stimulere den faglige debat samt implementere udviklingsarbejder med henblik på at styrke skolens engelskundervisning.

Moduler

Engelsk som kulturteknik

Underviser du i engelsk i grundskolen og ønsker du at videreuddanne dig inden for dit fag samt vejlede kolleger inden for engelskfagets forskellige områder, så er dette modul under uddannelsesretningen Engelskvejleder måske noget for dig. Som engelskvejleder får du en central rolle i udviklingen af engelskfagets didaktik og evalueringskultur samt muligheden for at være med til at igangsætte og stimulere den faglige debat samt implementere udviklingsarbejder på din skole. På engelskvejlederuddannelsen foregår studiet på følgende måde: • 100 % virtuelt synkron og asynkron undervisning • Forpligtende samarbejde i studiegrupper • Studieaktiviteter før, under og efter undervisningen

Sprogtilegnelse og sprogundervisning

Underviser du i faget engelsk og har du interesse i at opnå yderligere faglige kompetencer i at varetage udvikling, rådgivning, koordinering og styring i forbindelse med udvikling af engelskundervisningen på din skole? På skolerne rundt om i vores region er de faglige vejledere godt i gang med at opbygge De Pædagogiske Læringscentre. Som Engelskvejleder får du en betydningsfuld funktion sammen med skolens øvrige vejledere i forhold til at styrke vejledningsindsatsen både inden for skolens fagrække, men også inden for inklusion og trivsel. På engelskvejlederuddannelsen foregår studiet på følgende måde: • 100 % virtuelt synkron og asynkron undervisning • Forpligtende samarbejde i studiegrupper • Studieaktiviteter før, under og efter undervisningen