Gå til hovedindhold

Obligatorisk modul Afgangsmodul Ordblindelærer i grundskolen

Med afgangsprojektet afsluttes uddannelsen med retning Ordblindelærer i grundskolen.

Afgangsprojektet skal demonstrere forskningsbaseret viden om læsning og skrivning med særligt fokus på elever i skriftsprogsvanskeligheder, såsom elever i risiko for ordblindhed, ordblinde elever og elever med usikker fonologisk kodning.

Projektet skal afspejle kompetencer inden for planlægning, gennemførsel og evaluering af skriftsproglige indsatser for målgruppen samt formidling af didaktik til kolleger, forældre og ledelse der fordrer inkluderende læringsmiljøer i alle fag.

Projektforløbet indledes med en fælles undervisningsgang for alle afgangsstuderende på Den pædagogiske diplomuddannelse med videnskabsteori og metodologi samt introduktion til selve projektskrivningen.

Det er vigtigt at du ved tilmeldingen oplyser følgende:

  • Retning på diplomuddannelse
  • Evt. ønske til vejleder

Derudover skal du vedhæfte kopi af tidligere modulbeviser, hvis modulet/modulerne er gennemført ved en anden Professionshøjskole.

Afgangsprojektet dokumenterer mål for læringsudbytte

Afgangsprojektet er det afsluttende projekt, hvor en begrundet central afgrænsning af uddannelsesretningens læringsudbytte, dokumenteres ved en afsluttende prøve.

Med udgangspunkt i det godkendte emne inden for uddannelsesretningens mål for læringsudbytte skal den studerende opfylde målene for læringsudbytte