Gå til hovedindhold

Uddannelsesforløb Ordblindelærer i grundskolen

Læs til ordblindelærer og få indgående viden og konkrete værktøjer til arbejdet med de ordblinde elevers særlige læringsudfordringer.

Med en uddannelsen som ordblindelærer får du grundig indsigt i teori om skriftsprogstilegnelse og kunnen i evidensbaserede metoder i skriftsprogsundervisning. 

Du bliver specialiseret inden for ordblindhed, så du kan tilrettelægge, gennemføre og evaluere læringsdifferentierede indsatser for ordblinde elever.

Efter endt uddannelse:

  • Vil du både kunne gennemføre indsatser rettet mod at udvikle ordblinde elevers selvstændige skriftsproglige kompetence og indsatser rettet mod at kompensere for deres vanskeligheder med læse- og skriveteknologi. Du vil også vide hvordan disse indsatser kan integreres til et inkluderende læringsmiljø for ordblinde elever.  
  • Vil du ud fra din specialiserede viden om ordblindhed og med kendskab til lovgivning og bekendtgørelser inden for grundskolekonteksten i samarbejde med forskellige aktører kunne bidrage til at afdække, beskrive, analysere og vurdere grundlaget for en læringsdifferentieret indsats for elever med eller i risiko for ordblindhed.. 
  • Vil du helt konkret kunne fremme skolens arbejde med inkluderende læringsmiljøer for ordblinde elever via  læringsdifferentierede indsatser for ordbinde elever rettet mod at udvikle både selvstændige og kompenserede skriftsproglige færdigheder.

Udbudsplan

Alle de obligatoriske moduler udbydes hvert semester.

Der tages forbehold for ændringer i udbudsplanen. Modulerne oprettes såfremt, der er nok tilmeldte.

Vi anbefaler, at man begynder uddannelsen med modulet Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0. – 3. klasse i efterårssemesteret.