Gå til hovedindhold

Valgmodul Klinisk vejleder i sundhedsfaglige professionsuddannelser

Bliv klædt på til at vejlede studerende i kliniske uddannelsesforløb på  de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser, og få styrket dine kompetencer som vejleder og underviser, så du kan guide studerende sikkert gennem de kliniske praktikker.

På modulet møder du undervisere fra forskellige sundhedsfaglige professionsuddannelser, hvilket giver både bredde og dybde i refleksioner og over og perspektiver på dilemmaer og udfordringer, på tværs af alle de sundhedsfaglige professionsuddannelser.

Har du og din praksis fokus på at styrke og udvikle den kliniske undervisning?
Ønsker du et kompetenceløft i forhold til vejledning af studerende i praktik?
Så er dette praksisnære modul noget for dig.

Modulet tager udgangspunkt i dine egne erfaringer fra praksis

På modulet inddrages dine og medstuderendes erfaringer med vejledning fra praksis og du rustes til i højere grad  at understøtte de studerendes læringsforløb. På modulet skabes et aktivt og praksisforankret lærings- og vidensdelingsmiljø, hvor der arbejdes med lærings, vejlednings- og didaktisk metode og teori, samt de mulige anvendelser i praksis.

Din viden, færdighed og kompetence styrkes, så du i højere grad kan understøtte udvikling af læringsmiljøet på din arbejdsplads og dermed fremme den studerendes tilegnelse af kompetencer i praktikken.

 

Om modulet

Tablist controls