Gå til hovedindhold

Valgmodul Kultur, sundhed og etnicitet

Arbejder du med sundhed hos borgere/patienter med anden etnisk baggrund end dansk og oplever kulturmøder som en del af din sundhedsfaglige praksis? Så er modulet noget for dig.

Undervisningen styrker dig at indgå i sundhedsfremmende kulturmøder på tværs af etniske tilhørsforhold og giver dig viden om forskning samt centrale teorier omkring kultur og etnicitets betydning for sundhed, særligt hos borgeren/patienten med diabetes. Der er tale om forskellige kultursammenhænge som individet både præger og præges af. Kultur og sundhed perspektiveres i forhold til etnicitet, og sættes i relation til levevis og sundhedssyn hos borgere/patienterne med diabetes

Modulet udbydes kan gennemføres både selvstændigt eller som en del af den fulde uddannelse som diabetessygeplejerske: Læs mere her 

Dette valgmodul på 5 ECTS indgår i retningen Sundhedsfremme og forebyggelse, som er en del af Den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul.

Om modulet

Tablist controls