Gå til hovedindhold

Valgmodul Praktisk vejledning og rådgivning i sundhedssektoren med fokus på diabetes

Er du sundhedsprofessionel og vejleder og rådgiver patienter/borgere som en del af din daglige praksis, så er modulet noget for dig. Modulet har fokus på patienten/borgeren med diabetes og giver dig konkrete redskaber i at vejlede og rådgive denne.

På dette modul vil du få trænet dine kommunikative kompetencer i mødet med borgeren. Modulet har fokus på samtaleteknikker og vejledningstyper med et sundhedspædagogisk fokus samt et fokus på mødet med borgeren, der oplever sorg og krise som en konsekvens af livet med diabetes..

Modulet kan gennemføres selvstændigt, som en del af en fuld diplomuddannelse eller som en del af uddannelsesforløb som diabetessygeplejerske udviklet i samarbejde mellem Steno Diabetescenter, Københavns Professionshøjskole, VIA University College og Professionshøjskolen Absalon. Læs eventuelt mere om uddannelsesforløbet på her: 

Dette modul på 5 ECTS er en toning af modulet  "Praktisk vejledning og rådgivning i sundhedssektoren"  som er en del af Den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul.

Det får du ud af modulet

Du får styrket dine kompetencer til at vejlede og rådgive, så du understøtter viden, handlekompetence og læring hos patienten/borgen med diabetes. Du får konkrete pædagogiske redskaber med hjem, således patientens/borgerens udbytte og kvaliteten af din vejledning og rådgivning øges.

Du får bl.a.:

  • viden om og forståelse for forskelle mellem den professionelles rådgivning og vejledning og patienten/borgerens udbytte
  • færdigheder i at analysere deltagerforudsætninger og anvende disse som udgangspunkt for planlægning, gennemførelse og evaluering af praktisk vejledning og rådgivning
  • viden om muligheder og barriere i rådgivning og vejledning af patienter/borgere i sorg og krise
  • viden om og færdigheder i konkrete vejledningsteknikker.
Tablist controls