Gå til hovedindhold

Absalon med i stort kompetenceløft på demensområdet

Den 14. marts lyder startskuddet til et stort demensprojekt, der skal opkvalificere 200 sundhedsprofessionelle i Region Sjælland. Det er herefter planen, at kompetenceløftet skal spredes som ringe i vandet.

Mette Andersen, Ph.D. og faglig projektleder fra Professionshøjskolen Absalon

Mette Andresen, Ph.D. og faglig projektleder fra Professionshøjskolen Absalon.

Skal mennesker med demens helst tilbydes aktivitet, eller skal de primært have ro og omsorg? Hvilke typer af demens findes der, og hvad siger den nyeste forskning om, hvordan man bedst støtter mennesker med demens?  Er der kommet nye regler og etiske retningslinjer? Kan den nye medicin hjælpe bedre end den gamle?

Spørgsmålene er mange, og da svarene hele tiden ændrer sig i takt med ny viden, er der stort behov for løbende at opdatere kompetencerne inden for demensområdet. Det fortæller Mette Andresen, der er ph.d. og arbejder på ergoterapeutuddannelsen i Næstved. Sammen med SoSu-skolen i Nykøbing, RUC og Region Sjælland skal hun i dette forår sætte gang i et stort kompetenceløft for i alt 200 medarbejdere fra forskellige faggrupper i både kommunalt og regionalt regi. Mette Andresen har været med til at ansøge om penge til forløbet og har nu ansvaret for det faglige indhold i udviklingsforløbet, der henvender sig til praktisk talt alle faggrupper, der arbejder med demente. 

Konferencer og undervisning

Ud over opkvalificeringen er et centralt formål med projektet at bringe de forskellige faggrupper sammen, så de mange medarbejdere bliver dygtigere til at arbejde sammen på tværs af faggrænserne.

Skolebænk-elementet består blandt andet i, at medarbejderne skal på kursus fra marts 2018 til marts 2019. Selve kurserne er opdelt på uddannelsesniveauer, men alle samles fire gange i løbet af uddannelsen til seminarer og workshops, hvor professionerne blandes på tværs, og hvor en række temaer af tværfaglig interesse vil blive behandlet
Mette Andresen
Ph.D. og faglig projektleder fra Professionshøjskolen Absalon.

Spredning via sociale medier

For at sikre at så mange som muligt får udbytte af uddannelsen, er det planen at dele de forskellige foredrag og forelæsninger via sociale medier, fortæller Mette Andresen.

”Det er noget, som vi arbejder på. Jeg tænker, at vi måske samler det bedste materiale på Facebook, så deltagerne har mulighed for at sprede viden i deres netværk”, siger hun og fortæller, at undervisningen også vil blive delt på helt traditionel vis på arbejdspladserne rundt om i regionen.

”Deltagerne er jo typisk også på uddannelsen for at blive ressourcepersoner, der kan være til rådighed, når kollegerne har svære spørgsmål. Derfor har vi valgt, at den sidste workshop kommer til at handle om, hvordan man får implementeret den nye viden ude på egen arbejdsplads. Det sker typisk på afdelingsmøder eller anden form for formel udvikling, hvor kursusdeltageren kan stille op og dele ud af sin viden”, fortæller hun. 

Spændende indhold

Og der venter deltagerne et relativt hårdt program i det kommende år, hvor de skal igennem emner som opsporing af demens, medicin, inddragelse af pårørende, jura og etik, socialpædagogisk arbejde og meget andet. Til gengæld er der også en stor gevinst at hente:

”Det er en stor tilfredsstillelse at arbejde ud fra den nyeste viden, når man hjælper borgerne og patienterne i det daglige, og så tror jeg også, at mange er glade for, at der altså er mulighed for at opnå ECTS-points, der tæller med, hvis man satser på at samle point til eksempelvis en fuld diplomuddannelse eller akademiuddannelse ”, siger Mette Andresen.

Ny viden

”Der kommer eksempelvis ofte ny medicin, så det er godt, at så mange som muligt er med til at informere patienten eller de pårørende, hvis man mener, at der er grund til at gå til lægen og overveje et skift”, siger hun. Også i forhold til den personlige omsorg kommer der ny viden løbende:

Tidligere tænkte man eksempelvis, at man bare skulle have god pleje og omsorg som dement, men nu ved man, at sygdommens fremgang kan forhales, hvis man tilbyder patienterne meningsfuld beskæftigelse. Her ligger en stor opgave i at lære at tolke patientens signaler, så patienten hverken bliver udfordret for lidt eller for meget. Det er også noget, som man har brug for at drøfte blandt de professionelle, der helt sikkert har forskellige erfaringer at byde ind med
Mette Andresen
Ph.D. og faglig projektleder fra Professionshøjskolen Absalon.

Lige nu er den store udfordring for Mette Andresen, at forløbet ser ud til at blive en succes, og det derfor med god grund bør gentages. Dette projekt er støttet af to mio. kroner fra Sundhedsministeriet, så undervisningen er helt gratis. Mette Andresen venter dog, at det ikke bliver det sidste. 

”Vi arbejder med at søge penge til flere projekter efter samme koncept. Og lige nu inviterer vi jo alle til at være med i en eller anden form – om ikke fysisk så via sociale medier, hvor vi lægger det bedste materiale op. Vi skal have så mange som muligt med på kompetenceløftet, så vi får gjort en forskel, der kan mærkes i hele regionen. 

Yderligere information om forløbet:

Konsulent Mette Andresen, Professionshøjskolen Absalon, mean@pha.dk.