Gå til hovedindhold

Bevægelse, kreativitet og æstetik i pædagogisk arbejde

Kreativitet

Bevægelse, kreativitet og æstetisk skabende arbejde er enestående pædagogiske redskaber i arbejdet med læring, trivsel og dannelse.

Forskningsmiljøets tema inkluderer arbejdet med mennesker i alle aldersgrupper, hvor pædagoger understøtter menneskers udvikling, trivsel og læring via kreative, æstetiske og fysiske læreprocesser.

Ambitionen i forskningsmiljøet er at udvikle kreative, æstetiske og bevægelsesmæssige metoder i pædagogisk arbejde. Derigennem bidrager vi til øget trivsel og læring hos børn, unge og voksne i dagtilbud, skole-/fritidstilbud og på det social- og specialpædagogiske område.

Inden for forskningstemaet beskæftiger vi os med, hvordan pædagogen kan bruge kreative, æstetiske og bevægelsesmæssige metoder i pædagogisk arbejde. Vi har bl.a. fokus på, hvilke metoder, der er bedst egnet i en konkret kontekst, og hvordan pædagogen kan rammesætte, lede og evaluere disse metoder, så de i højst mulig grad fremmer læring, udvikling og trivsel hos gruppen og individet.

Signaturprojekter

Igangværende ph.d.-projekter

Se flere projekter på UC Viden

Skal vi samarbejde?

Vi samarbejder bredt med praksis og andre vidensinstitutioner, og vi vil gerne udbygge vores samarbejde med det omgivende samfund og med danske og internationale forskningsinstitutioner. 

Hvis du er interesseret i at samarbejde med os, så kontakt ovenstående. Du er også velkommen til at tage kontakt, hvis du er interesseret i at gennemføre et ph.d.-projekt ved forskningsmiljøet.

Du kan læse mere om samarbejde med Absalon her