Gå til hovedindhold

Digital teknologi, læring og design

Digitale læringsmiljø

Uddannelse baseres i stigende omfang på digitale teknologier. Vi skaber viden om didaktiske designs, der understøtter dette.

Forskningsmiljøet ‘Digital teknologi, læring og design’ forsker i undervisning og uddannelse, der er understøttet af digitale teknologier inden for to forskningstemaer.

Forskningstemaer

Signaturprojekter

Se flere projekter på UC Viden

Igangværende ph.d.-projekter

Skal vi samarbejde?

Vi samarbejder bredt med praksis og andre vidensinstitutioner, og vi vil gerne udbygge vores samarbejde med det omgivende samfund og med danske og internationale forskningsinstitutioner. 

Hvis du er interesseret i at samarbejde med os, så kontakt ovenstående. Du er også velkommen til at tage kontakt, hvis du er interesseret i at gennemføre et ph.d.-projekt ved forskningsmiljøet.

Du kan læse mere om samarbejde med Absalon her

Forskningsmetoder

Vores forskning er inspireret af forskningstraditionen Design-based Research (DBR), hvor forskere, undervisere, studerende og elever samarbejder om udvikling af ny og bedre undervisning og uddannelse. Formålet med vores forskningsprojekter er både at genere ny viden (teori) og udvikle en bedre pædagogisk praksis. Vi arbejder designorienteret og eksperimentelt, hvor vi i et tæt samarbejde med deltagerne udvikler og afprøver nye didaktiske designs understøttet af digitale teknologier.