Gå til hovedindhold

Fagdidaktik

Foto lærer og elever

Høj faglig og didaktisk kvalitet i skolens undervisning fremmer elevernes læring. Vi skaber ny viden og tilgange, der medvirker til dette.

I forskningsmiljøet ‘Fagdidaktik ’ forsker vi i udvikling af fagdidaktikken i alle skolens fag samt i det faglige fællesskab, lærere indgår i, når de underviser. Vi beskæftiger os med forskning, der er relevant og til gavn for regionens skoler og andre aktører med interesse for børn og unges udvikling og læring, og vi fokuserer således på at skabe viden og løsninger, der kan bruges i praksis. For at være relevant for os skal forskningen tage udgangspunkt i de udfordringer, praksis har – store såvel som små.

Forskningsmiljøet har specialiseret sig i at lave evaluering af projekter i både grundskoler og ungdomsuddannelser, hvis du er interesseret i at bruge os til at evaluere dit projekt, så henvend dig gerne for at se vores referencer og høre nærmere.

I vores forskningsmiljø har vi repræsentanter for alle fag, som deltager i en række forskellige projekter. Vi prioriterer højt at sikre bredde og variation i vores arbejde i forhold til de forskellige fag. Vores bevillingsgivere og samarbejdspartnere er dermed også både private fonde og ministerier samt universiteter, andre professionshøjskoler, folkeskoler, ungdomsuddannelser og kommuner.

Forskningsmiljøet adresserer to forskningstemaer, der er gensidigt betingede:

Samarbejde med skoler i hele regionen

I forskningsmiljøet ‘Fagdidaktik’ ønsker vi at samarbejde med forskellige eksterne om at forske i og udvikle den fagdidaktiske viden i alle fag. Vi er derfor altid åbne for at samarbejde med interesserede skoler, ligesom vi gerne hører om udviklingsarbejder, der allerede foregår i regionen. Vi ønsker at bidrage til, at regionens skoler oplever os som en relevant og inspirerende udviklingspartner.

Evaluering af projekter

Vi har stor ekspertise i at evaluere projekter. Vi arbejder med alle former for evaluering, både inden for kommunale projekter, fondsbevilgede projekter og EU-projekter. Vi evaluerer projekter på både grundskoleniveau, specialskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Henvend dig til en af vores evalueringseksperter:
Laura Mørk EmtoftSofia Esmann Busch, Karna Kjeldsen eller  Anders Vestergaard Thomsen

Signaturprojekter

Igangværende ph.d.-projekter

Skal vi samarbejde?

Vi samarbejder bredt med praksis og andre vidensinstitutioner, og vi vil gerne udbygge vores samarbejde med det omgivende samfund og med danske og internationale forskningsinstitutioner. 

Hvis du er interesseret i at samarbejde med os, så kontakt ovenstående. Du er også velkommen til at tage kontakt, hvis du er interesseret i at gennemføre et ph.d.-projekt ved forskningsmiljøet.

Du kan læse mere om samarbejde med Absalon her

Se flere projekter på UC Viden