Gå til hovedindhold

Ny docent i matematikkens didaktik

Charlotte Krog Skott tiltrådte som docent i Center for Skole og Læring den 1. august 2022. Charlotte Krog Skott skal blandt andet bidrage forskningsmæssigt til udviklingen af matematikundervisningens praksis.

Foto af Charlotte Krog Skott

Med ansættelsen af Charlotte Krog Skott som docent i forskningsmiljøet Fagdidaktik og faglige fællesskaber har Absalon fået en ekspert i matematikkens didaktik, der sammen med de øvrige medarbejdere i forskningsmiljøet og centeret skal bidrage til at udvikle Absalons aktiviteter inden for STEM-fagene.

Jeg synes, det er enormt spændende at se, hvor mangefacetteret og varieret matematikundervisning og lærernes samarbejdspraksis er på skolerne. Jeg bliver altid slået af, hvor komplekst matematiklærerens arbejde er, og hvor meget forskelligt de skal kunne håndtere på samme tid.
Charlotte Krog Skott
Docent i Center for Skole og Læring

Der er stor bevågenhed i vores omverden i forhold til at højne børn og unges interesse og kompetencer inden for de digitale, tekniske og naturfaglige områder – ofte omtalt under samlebetegnelsen STEM (Science, Technology, Engineering og Mathematics). STEM-kompetencer ses som helt centrale for løsningen af de store globale, samfundsmæssige, sundhedsmæssige og miljømæssige udfordringer, og det er derfor en væsentlig opgave at styrke undervisningen i disse fagområder.

Forskningsmæssigt er Charlotte Krog Skott blandt andet meget optaget af lektionsstudier. Lektionsstudier er en form for aktionsforskning, hvor lærere gennem gentagen fælles planlægning, observation og analyse af egen undervisning videreudvikler deres undervisningspraksis og skaber fagdidaktisk indsigter.

– Her ser man undervisningen som et rum, hvor der er plads til at udforske og eksperimentere. Lektionsstudier stammer oprindeligt fra Japan og er en måde at samarbejde lærere og forskere imellem om udvikling af undervisningspraksis.  

Foruden det direkte samarbejde med lærere i grundskolen samarbejder Charlotte Krog Skott bredt med danske og internationale professionshøjskoler og universiteter. Charlotte Krog Skott kommer fra en tilsvarende docentstilling ved Københavns Professionshøjskole, og hun har fra januar 2020 til 31. august 2022 været viceleder for Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisningen (NCUM), der blandt andet har til opgave at formidle forskningsbaseret viden og at fremme samarbejde om matematikundervisning og -læring på tværs af fag og institutioner.

Charlotte Krog Skott er også optaget af at omsætte forskning til styrkelse af læreruddannelsen. Hun har blandt andet skrevet flere lærebøger, herunder ´Lektionsstudiebogen´, der har hendes eget forskningsfelt i lektionsstudier som omdrejningspunkt. Charlotte Krog Skott er grundlæggende motiveret af den kompleksitet, der knytter sig til undervisning i matematik.

- Jeg synes, det er enormt spændende at se, hvor mangefacetteret og varieret matematikundervisning og lærernes samarbejdspraksis er på skolerne. Jeg bliver altid slået af, hvor komplekst matematiklærerens arbejde er, og hvor meget forskelligt de skal kunne håndtere på samme tid.

Forskningsmiljøet Fagdidaktik og faglige fællesskaber er allerede et veletableret, fagligt stærkt forskningsmiljø. Med ansættelsen af Charlotte Krog Skott råder forskningsmiljøet nu over endnu en kapacitet, der særligt kan medvirke til at styrke forskning, udvikling og uddannelse med fokus på M’et i STEM.