Gå til hovedindhold

Ledelse og organisering af velfærdsinnovation

Udvikling af ledelse og organisering af offentlige organisationer medvirker til et højt velfærdsniveau. Vi forsker i denne udvikling.

 

Forskningsmiljøet adresserer Ledelse og organisering af velfærdsinnovation. Ambitionen i forskningsmiljøet er at udvikle former for ledelse og organisering, der bidrager til at fastholde og udvikle et højt velfærdsniveau i omskiftelige offentlige organisationer. 

Forskningsmiljøet har fokus på ledelse og organisering af horisontalt samarbejde på tværs af sektorer og på vertikalt samarbejde mellem forvaltning og decentrale institutioner. Hertil kommer et fokus på fagprofessionel ledelse. Vi beskæftiger os med at identificere og udvikle nye ledelsestilgange og -relationer, der fremmer velfærdsinnovation gennem samskabelse i nye konstellationer af aktører.

Miljøets forskning i ledelse og organisering af velfærdsinnovation centrerer sig rundt om tre deltemaer:

Signaturprojekter

Skal vi samarbejde?

Vi samarbejder bredt med praksis og andre vidensinstitutioner, og vi vil gerne udbygge vores samarbejde med det omgivende samfund og med danske og internationale forskningsinstitutioner. 

Hvis du er interesseret i at samarbejde med os, så kontakt ovenstående. Du er også velkommen til at tage kontakt, hvis du er interesseret i at gennemføre et ph.d.-projekt ved forskningsmiljøet.

Du kan læse mere om samarbejde med Absalon her