Gå til hovedindhold

Psykiatri, handicap og psykisk mistrivsel på det sociale område

Forskningsmiljøet ‘Psykiatri, handicap og psykisk mistrivsel på det sociale område” adresserer socialt arbejde med mennesker, der har psykiatriske, psykiske og psykosociale vanskeligheder.

Ambitionen i forskningsmiljøet er rettet mod at løse aktuelle samfunds- og praksisudfordringer nationalt og regionalt på psykiatri og handicapområdet med børn, unge og voksne inden for det socialfaglige område.

I vores projekter arbejder vi tværfagligt med afsæt i forskellige aktørers (fagprofessionelle, borgere og frivillige) mangfoldige erfaringer, oplevelser og behov, med henblik på at skabe, formidle og omsætte viden til professions-, uddannelses- og forskningsfeltet.

Vi skaber praksisnære forskningsbidrag til løsningen af aktuelle og presserende regionale og nationale udfordringer inden for det socialfaglige felt og altid i tæt samarbejde med aktører i det sociale felt.

Signaturprojekter

Se flere af Center for Socialt Arbejdes projekter på UC Viden

Skal vi samarbejde?

Vi samarbejder bredt med praksis og andre vidensinstitutioner, og vi vil gerne udbygge vores samarbejde med det omgivende samfund og med danske og internationale forskningsinstitutioner. 

Hvis du er interesseret i at samarbejde med os, så kontakt ovenstående. Du er også velkommen til at tage kontakt, hvis du er interesseret i at gennemføre et ph.d.-projekt ved forskningsmiljøet.

Du kan læse mere om samarbejde med Absalon her