Gå til hovedindhold

Ny docent styrker Absalons forskningsindsats inden for socialt arbejde

Cecilie K. Moesby-Jensen tiltrådte som docent i Center for Socialt Arbejde den 15. august 2022.

Med ansættelsen af Cecilie K. Moesby-Jensen som docent i forskningsmiljøet Velfærd, marginalisering og socialt arbejde i forandring har Absalon fået en ekspert i børn, unge og familier i udsatte positioner.

Cecilie K. Moesby-Jensen kommer senest fra en stilling som seniorkonsulent ved Danmarks Evalueringsinstitut – EVA. Hun er uddannet cand.scient.soc. og ph.d. i organisationssociologi fra CBS og har desuden været ansat ved Københavns Professionshøjskole og Aalborg Universitet.

Jeg er optaget af at producere viden, der er anvendelig og genkendelig for dem, jeg samarbejder med. Praksisnær forskning kan både skabe en særlig form for videnskabelig viden og bidrage til at skabe refleksionsprocesser hos praksisdeltagerne undervejs.
Cecilie K. Moesby-Jensen
Docent i Center for Socialt Arbejde

Cecilie K. Moesby-Jensen er forskningsmæssigt optaget af myndighedsarbejdet såvel som det tværprofessionelle samarbejde omkring børn, unge og familier i udsatte positioner. Hun har bl.a. fokus på myndighedspraksis i forhold til børn og unge med neuropsykiatriske diagnoser, hvor de kommunale forvaltninger bl.a. har ansvar for at udarbejde børnefaglige undersøgelser og handleplaner samt iværksætte indsatser, der kan hjælpe børnene og deres familier.

Der er en stor stigning i antallet af børn og unge, der diagnosticeres med bl.a. autisme og ADHD - og dermed også et stort pres på de myndighedssocialrådgivere, der skal behandle og hjælpe dem. Cecilie K. Moesby-Jensen er i sin forskning optaget af at gøre en forskel i et tæt samarbejde med praksis.

Som element i Cecilie K. Moesby-Jensens praksisnære forskningstilgang er feltarbejdet betydningsfuldt:

- Feltarbejdet fik tidligt i min karriere en afgørende betydning for min forskningstilgang – særligt opdagelsen af det følelsesfulde univers en socialrådgiver befinder sig i, og det følelsesarbejde, de derfor skal udføre i mødet med borgere, har præget min forskning.

Cecilie K. Moesby-Jensen vil i sit arbejde som docent have fokus på at øge forskningskapaciteten i Center for Socialt Arbejde og bidrager dermed til ambitionen om at opbygge et stærkt forskningsmiljø med fokus på at skabe praksisorienteret viden om sociale forandringer og det sociale arbejdes organisering, praksis og professionsforståelse.