Gå til hovedindhold

Valgmodul Leg, kreativitet og læring

Diplommodulet handler om legen og det legende, hvordan legen folder sig ud, hvilken betydning legen har for børnenes dannelse, hvordan børn og voksne kan mødes i kreative og legende fællesskaber og samtidig lære af hinanden og med hinanden.

Modulet vil bidrage til at udvikle pædagogernes faglige kompetencer gennem indsigt i, og viden om, børns leg og kreativitet samt indsigt i legens betydning for børns dannelse og udvikling.
Modulet vil kvalificere pædagogens evner til at forholde sig analytisk og refleksivt til legens særlige karakter og betydning, og de vil kunne begrunde og anvende didaktisk tænkning i understøttelse af børns leg og kreative processer i samarbejde med kolleger.

Dette valgmodul på 10 ECTS er en del af Den pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul.

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb. - Læs mere her

Om modulet

Tablist controls