Del

Neuropsykologi og neuropædagogik

Få en dyb og grundlæggende viden og forståelse for, hvordan neuropsykologiske forhold har betydning for menneskers reaktioner og adfærd, så du kan møde mennesker med et mere relevant pædagogisk tiltag.

Det pædagogiske arbejde, med mennesker med funktionsnedsættelser, diagnoser og handicaps, der har brug særlige rammer og støtte, er målrettet medborgerskab, deltagelse og resiliens - dette for at understøtte et liv,der er båret af livskvalitet, selvbestemmelse og deltagelse i sociale fællesskaber.


Et særlig stærkt fokus er på pædagogisk faglig kvalitet, hvor den enkelte borger er i centrum og hvor der arbejdes med pædagogisk faglig kvalitet med afsæt i recoverytilgang. Dertil kommer fokus på rehabilitering som en helhedsorienteret indsats, der kalder på vidensbaseredes indsatser og “lovende praksis”. 

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har gennemgået dette modul, har du: 

  • Teoretisk og forskningsbaseret viden om det kognitions- og neuropsykologiske grundlag for at fremme trivsel, læring og udvikling
  • Kompetence til at tilrettelægge, gennemføre og vurdere neuropædagogiske interventioner og tiltag
  • Viden om resiliens og færdigheder i at arbejde med resiliens et socialpædagogisk perspektiv

Fagligt indhold

  • Kognitions- og neuropsykologiske problemstillinger, set i et livslangt perspektiv, i pædagogiske kontekster
  • Tilrettelæggelse, gennemførelse og vurdering af neuropædagogiske interventionsforløb
  • Hjernens grundlæggende funktioner, dens udvikling og struktur
  • Det kognitions- og neuropsykologiske grundlag for centrale kognitive, sociale, emotionelle og motoriske funktioner samt tilsvarende funktionsnedsættelser


Modulet er for dig, der

arbejder med mennesker i udsatte positioner inden for social - og specialpædagogik.Tilmelding
Campus Roskilde
17. august 2021
Start dato: 17. august 2021
Slut dato:  12. oktober 2021
Adresse:  Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 3. august 2021
Supplerende oplysninger:  Undervisningstidspunkt: Tirsdage kl. 09.00-14.30

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-15:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris:  10.800,00 DKK

ECTS:  10

Tilmeld
Campus Roskilde
8. februar 2022
Start dato: 8. februar 2022
Slut dato:  6. april 2022
Adresse:  Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 15. november 2021
Supplerende oplysninger:  Undervisningstidspunkt: Tirsdage kl. 09.00-14.30

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-15:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.
Pris:  10.800,00 DKK

ECTS:  10

Tilmeld
Campus Vordingborg
24. marts 2022
Start dato: 24. marts 2022
Slut dato:  26. maj 2022
Adresse:  Kuskevej 1, 4760 Vordingborg
Tilmeldingsfrist: 15. november 2021
Supplerende oplysninger:  Undervisningstidspunkt: Torsdage kl. 09.00-14.30

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-15:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.
Pris:  10.800,00 DKK

ECTS:  10

Tilmeld
Campus Roskilde
16. august 2022
Start dato: 16. august 2022
Slut dato:  1. november 2022
Adresse:  Trekroner Forskerpark 4 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 15. maj 2022
Supplerende oplysninger:  Undervisningstidspunkt: Tirsdage kl. 09.00-14.30

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-15:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris:  10.800,00 DKK

ECTS:  10

Tilmeld
Campus Vordingborg
14. september 2022
Start dato: 14. september 2022
Slut dato:  1. december 2022
Adresse:  Kuskevej 1 B 4760 Vordingborg
Tilmeldingsfrist: 15. maj 2022
Supplerende oplysninger:  Undervisningstidspunkt: Torsdage kl. 09.00-14.30

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-15:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris:  10.800,00 DKK

ECTS:  10

Tilmeld

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her