Del

Neuropsykologi og neuropædagogik

Få en dyb og grundlæggende viden og forståelse for, hvordan neuropsykologiske forhold har betydning for menneskers reaktioner og adfærd, så du kan møde mennesker med et mere relevant pædagogisk tiltag.

Det pædagogiske arbejde, med mennesker med funktionsnedsættelser, diagnoser og handicaps, der har brug særlige rammer og støtte, er målrettet medborgerskab, deltagelse og resiliens - dette for at understøtte et liv,der er båret af livskvalitet, selvbestemmelse og deltagelse i sociale fællesskaber.


Et særlig stærkt fokus er på pædagogisk faglig kvalitet, hvor den enkelte borger er i centrum og hvor der arbejdes med pædagogisk faglig kvalitet med afsæt i recoverytilgang. Dertil kommer fokus på rehabilitering som en helhedsorienteret indsats, der kalder på vidensbaseredes indsatser og “lovende praksis”. 

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har gennemgået dette modul, har du: 

  • Teoretisk og forskningsbaseret viden om det kognitions- og neuropsykologiske grundlag for at fremme trivsel, læring og udvikling
  • Kompetence til at tilrettelægge, gennemføre og vurdere neuropædagogiske interventioner og tiltag
  • Viden om resiliens og færdigheder i at arbejde med resiliens et socialpædagogisk perspektiv

Fagligt indhold

  • Kognitions- og neuropsykologiske problemstillinger, set i et livslangt perspektiv, i pædagogiske kontekster
  • Tilrettelæggelse, gennemførelse og vurdering af neuropædagogiske interventionsforløb
  • Hjernens grundlæggende funktioner, dens udvikling og struktur
  • Det kognitions- og neuropsykologiske grundlag for centrale kognitive, sociale, emotionelle og motoriske funktioner samt tilsvarende funktionsnedsættelser


Modulet er for dig, der

arbejder med mennesker i udsatte positioner inden for social - og specialpædagogik.Tilmelding
Campus Roskilde
2. februar 2021
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 2. februar 2021
Slut dato: 7. april 2021
Tidsangivelse: Tirsdage kl. 09.00 - 14.30
Tilmeldingsfrist: 1. februar 2021
Pris: 10.300,00 DKK
Konsulent:

Gitte Riis Hansen

7248 2055, grh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Campus Vordingborg
8. april 2021
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 8. april 2021
Slut dato: 17. juni 2021
Tidsangivelse: Torsdage kl. 09.00 - 14.30
Tilmeldingsfrist: 25. marts 2021
Pris: 10.300,00 DKK
Konsulent:

Gitte Riis Hansen

7248 2055, grh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Campus Roskilde
17. august 2021
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 17. august 2021
Slut dato: 19. oktober 2021
Tidsangivelse: Tirsdage kl. 9.00-14.30
Tilmeldingsfrist: 16. maj 2021
Pris: 10.800,00 DKK
Konsulent:

Gitte Riis Hansen

7248 2055, grh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Campus Vordingborg
14. september 2021
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 14. september 2021
Slut dato: 25. november 2021
Tidsangivelse: Torsdage kl. 9.00-14.30
Tilmeldingsfrist: 16. maj 2021
Pris: 10.800,00 DKK
Konsulent:

Gitte Riis Hansen

7248 2055, grh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her