Del

Praktikvejleder til pædagoguddannelsen

Som praktikvejleder til pædagogstuderende i praktik har man stor betydning for studerendes læringsmæssige udbytte af praktikforløbet. Dette konkluderes blandt andet i EVA`s undersøgelse af Praktikvejledning på pædagoguddannelsen.

Modulet kvalificerer dine kompetencer som praktikvejleder for studerende i 1. 2. og 3. praktikperiode.
Med udgangspunkt i pædagoguddannelsens krav og pædagogens samfundsmæssige opgave bliver du i stand til at tilrettelægge praktikuddannelsen med udgangspunkt i den konkrete studerende, jeres målgruppe og institution.

10 Ects point Ikke specificeret

Det får du ud af modulet

Når du har gennemgået dette modul, kan du: 

  • Tilrettelægge praktikforløbet og opgaver som vejleder, baseret på formelle rammer og rammernes betydning
  • Arbejde med vejlednings- og kommunikationsredskaber, som du kan anvende i din praksis som vejleder
  • Medvirke til at planlægge et læringsforløb med didaktiske overvejelser for din studerende med udgangspunkt i læreprocesser og didaktik

Fagligt indhold

  • Praktikuddannelsens formelle krav og rammer
  • Kommunikationsteori og metoder
  • Vejledningsteori og metoder
  • Læringsteori
  • Didaktisk teori
  • Udarbejdelse af praktikbeskrivelse m. uddannelsesplaner


Modulet er for dig, der

er vejleder for pædagogstuderende i 1. 2. og 3. praktikperiode.Tilmelding
Campus Roskilde, Trekroner Forskerpark 4, 4000 Ros
25. januar 2021
Beskrivelse: Undervisning 1 gang pr uge: Mandage - Ingen undervisning. i uge 7,13,14.
Start dato: 25. januar 2021
Slut dato: 21. maj 2021
Tidsangivelse: Undervisning og vejledning uge 4-20. Opg. aflevering d. 21. maj 2021 (Skriftlig eksamen)
Tilmeldingsfrist: 15. december 2020
Pris: 10.300,00 DKK
Konsulent:

Helle Arnskov Nielsen

7248 2096, har@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Tina Rozumiak Nicolajsen

7248 1233, tinn@pha.dk

Campus Vordingborg, Kuskevej 1B, 4760 Vordingborg
26. januar 2021
Beskrivelse: Undervisning 1 gang pr uge: tirsdage - Ingen undervisning i uge 7,13,14.
Start dato: 26. januar 2021
Slut dato: 21. maj 2021
Tidsangivelse: Undervisning og vejledning uge 4-20. Opg. afl. d. 21. maj 2021 (Skriftlig eksamen)
Tilmeldingsfrist: 15. december 2020
Pris: 10.300,00 DKK
Konsulent:

Helle Arnskov Nielsen

7248 2096, har@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Tina Rozumiak Nicolajsen

7248 1233, tinn@pha.dk

Campus Slagelse, Ingemannsvej 17, 4200 Slagelse
27. januar 2021
Beskrivelse: Undervisning 1 gang pr uge: onsdage - Ingen undervisning i uge 7,13,14.
Start dato: 27. januar 2021
Slut dato: 21. maj 2021
Tidsangivelse: Undervisning og vejledning uge 4-20 Opg. afl. d. 21. maj 2021 (Skriftlig eksamen)
Tilmeldingsfrist: 15. december 2020
Pris: 10.300,00 DKK
Konsulent:

Helle Arnskov Nielsen

7248 2096, har@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Tina Rozumiak Nicolajsen

7248 1233, tinn@pha.dk

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her