Gå til hovedindhold

Valgmodul Palliativ indsats – symptomlindring og det professionelle arbejde

Få den nyeste viden og inspiration inden for den tværfaglige palliative indsats. Hos os kan du opnå kompetencer til at fremme livskvalitet og afhjælpe komplekse fysiske, psykiske og sociale udfordringer hos borgere og pårørende ramt af livstruende sygdom.

Stigningen i antallet af ældre og borgere, som lever længere med livstruende sygdom, har medført et øget fokus på den palliative indsats.
Det forventes i dag, at sundhedsprofessionelle samarbejder på tværs af fagprofessioner og sektorer om at styrke den palliative indsats overfor borgere og pårørende ramt af livstruende sygdom.
På dette modul sætter vi fokus på betydningen af den professionelle, tværfaglige indsats i forhold til at afhjælpe komplekse fysiske, psykiske, sociale udfordringer hos borgere og pårørende ramt af livstruende sygdom.

Du bliver introduceret til den seneste nationale og internationale forskning og evidensbaserede praksis på området, og får mulighed for at styrke din faglighed i forhold til at støtte borgere og pårørende ramt af livstruende sygdom til at opleve størst mulig værdighed, sammenhæng, autonomi, nærvær, mening og livskvalitet i den sidste tid.
På modulet får du mulighed for at koble din nye viden til din egen praksis, som du i tæt sparring med undervisere og medkursister får inspiration til at udvikle.

Om modulet

Tablist controls

Artikel

Palliation handler om at understøtte livet

Holbæk Kommune ønsker at øge kompetencerne hos det palliative frontpersonale. Sammen med Professionshøjskolen Absalon har kommunen udviklet et forløb med fokus på livskvalitet, når borgeren har en livstruende sygdom.

Læs mere