Gå til hovedindhold

Obligatorisk retningsmodul Borgernær sundhedspraksis

Modulet er for dig, der ønsker at udvikle din forståelse af borgernær sundhedspraksis, som foregår tæt på borgerens hverdagsliv og nærmiljø samt at udvikle færdigheder og praktiske handlekompetencer inden for kvalitetsudvikling og håndtering af komplekse sundhedsopgaver.

I stigende grad sker der en opgaveglidning af sundhedsindsatser, så de i højere grad foregår tæt på borgerens hverdagsliv frem for på hospital. Det stiller krav til de sundhedsprofessionelle om at kunne vurdere behov for, begrunde, iværksætte og koordinere samt udvikle kvaliteten af egne og andres faglige indsatser.
Modulet er obligatorisk for uddannelsesretningen SD (sundhedsfaglige diplomuddannelse) i Borgernær Sundhedspraksis, hvor du vil få udviklet dine kompetencer til at håndtere komplekse sundhedsopgaver med afsæt i borgerens livssituation.

Dette obligatoriske modul på 10 ECTS indgår i retningen Borgernær sundhed, som er en del af Den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul.

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb. - Læs mere her

Om modulet

Tablist controls