Gå til hovedindhold

Valgmodul Brugerperspektiv, ressource-orientering og selvbestemmelse

Vil du styrke dine kompetencer i arbejdet med brugerperspektiv, empowerment, selvbestemmelse og resiliens?

I pædagogisk arbejde med borgere inden for det social - og specialpædagogiske felt er et stærkt brugerperspektiv med fokus på empowerment og resiliens vigtigt i forhold til at arbejde med borgeres livskvalitet, udvikling og læring. En undersøgende tilgang, der funderer pædagogiske tiltag på datainfomation er væsentlig - ligeledes er anvendelse og dokumetation af metoder i arbejdet vigtigt i arbejdet med borgeres rettigheder og gode liv.

Dette valgmodul på 10 ECTS er en del af Den pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul.

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb. - Læs mere her

Om modulet

Tablist controls