Gå til hovedindhold

Nyt samarbejde med Steno Diabetes Center Sjælland

I de kommende år rykker uddannelse af professionsbachelorer og behandling af diabetes tættere sammen i et nyt partnerskab mellem Professionshøjskolen Absalon og Steno Diabetes Center Sjælland.

Målet med partnerskabet er at fremme kvaliteten af diabetesbehandlingen i Region Sjælland. Dette sker inden for områderne ’forskning og udvikling’ og ’uddannelses- og praktikforløb’.   

Der igangsættes i 2020 forskellige forsknings- og udviklingsaktiviteter med fokus på især de sårbare og udsatte grupper. Ambitionen er at udvikle ny viden, modeller og koncepter, der kan skaleres til større dele af landet.

"Vi er i Absalons sundheds- og socialfaglige områder optagede af at udvikle uddannelser, ny viden og tilgange, der skaber værdi i praksis bl.a. gennem udviklingen af kompetencerne hos de nuværende og fremtidige fagprofessionelle. Samarbejdet med SDCS giver et stærkt afsæt for at arbejde med dette på en lang række områder og med et stærkt fælles fokus på at udvikle indsatser for de mest sårbare borgere med eller i risiko for at udvikle diabetes", fortæller Daniel Schwartz Bojsen, Absalons direktør for Sundhed, Social og Engineering.

Ud over fokus på forskning og udvikling, vil studerende fra Absalon kunne indgå i aktiviteter i regi af Steno Diabetes Center Sjælland. Her er der særligt fokus på studenterrettede og -involverende aktiviteter. Det kan fx være: undervisningsforløb, aktiviteter som del af studerendes praktikforløb og bachelor- eller øvrige projekter i forbindelse med studierne.

"Absalon har stærke ressourcer og kompetencer inden for kvalitativ forskning, som SDCS i høj grad kan gøre brug af i vores fokus på at afdække og undersøge udfordringer inden for diabetesbehandling i Region Sjælland. Jeg ser meget frem til dette samarbejde, der i den grad vil kunne styrke fagligheden hos kommende fagkolleger og vores egen organisation, der har godt af at få input udefra"
Lise Tarnow
Centerdirektør fra SDCS

De første projekter i fælles regi vil blive udmøntet i 2020.