Gå til hovedindhold

Fald i ansøgertal til velfærdsuddannelser endnu engang

Tendensen med faldende ansøgertal til pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen fortsætter. Internationale studerende i Kalundborg og Vordingborg trækker ansøgertallene til enkelte uddannelser op.

Det samlede antal 1. prioritetsansøgere til kvote 1 falder i år med 4 procent i forhold til 2023. Sygeplejerskeuddannelsen oplever et samlet fald på 7 procent, pædagoguddannelsen oplever et fald på 19 procent og på socialrådgiveruddannelsen er antallet af 1. prioritetsansøgere faldet med 5 procent.

“Med små årgange foran os vil problemet kun vokse de kommende år. Jeg gentager gerne budskabet om, at vi har brug for politisk handling omgående. Vi er blevet stillet en reform i sigte, men den lader vente på sig. I mellemtiden vokser problemet,” lyder det fra Camilla Wang, rektor på Absalon.

Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings analyse af rekrutteringssituationen fra juni 2024, så er der allerede rekrutteringsudfordringer for sygeplejersker, lærere og pædagoger i Region Sjælland. I perioden fra september 2023 til og med februar 2024 har det i 610 tilfælde ikke været muligt at besætte en pædagogstilling med en kvalificeret kandidat.

Afspejler tendens på landsplan 

På pædagoguddannelsen er antallet af 1.prioritetsansøgere faldet til 595 i år fra 733 i 2023, på sygeplejerskeuddannelsen er tallet faldet til 477 i år fra 511 i 2023 og på socialrådgiveruddannelsen til 407 i år fra 427 sidste år:

“Det kan ikke siges tydeligt nok, at udviklingen får konsekvenser for alle - for børnefamilier, ældre på plejehjemmene og alle, der er i berøring med sundhedsvæsenet. Det velfærdssamfund, som vi kender, er for alvor truet. Vi oplever allerede konsekvenserne i Region Sjælland, hvor institutioner og sundhedsvæsen har svært ved at rekruttere personale. Men det bliver kun værre herfra,” siger Camilla Wang.

Vækst i international interesse 

Læreruddannelsen går frem med 9 procent fra sidste år båret af Absalons campus i Vordingborg, hvor man oplever en fortsat stigning i antallet af internationale ansøgere.

Samtidig har Absalon de seneste år oplevet en stigning i antallet af ansøgere til diplomingeniør i bioteknologi stærkt båret af den engelsksprogede profil

Bachelor of Engineering in Biotechnology, hvor der i år samlet er 118 ansøgere til 1. prioritet mod 89 i 2023.

"Der er stigende efterspørgsel på vores engelsksprogede uddannelser. Det taler godt ind i, at Absalon har et stort ønske om at udbyde en uddannelse i robotteknologi på engelsk, der er efterspurgt af industrien i Kalundborg. Vi har tidligere i år fået afslag, men afsøger fortsat mulighederne,” siger Camilla Wang.

Lokale tendenser i dagens tal 

Et af lyspunkterne i dagens tal kan findes i Nykøbing Falster, der oplever en stigning på 37 procent i forhold til 2023 i antallet af 1. prioritetsansøgere til sygeplejerskeuddannelsen.

“Det er meget positivt, at Nykøbing Falster går frem på denne vigtige uddannelse, hvor man mange andre steder ser tilbagegang,” siger Camilla Wang.

Radiografuddannelsen i Næstved er også inde i en god udvikling med 61 procent flere 1. prioritetsansøgere end sidste år.

I Næstved oplever ergoterapeutuddannelsen derimod en markant tilbagegang med kun 25 1. prioritetsansøgere sammenlignet med 39 ansøgere i 2023.

"Med udsigt til færre uddannede ergoterapeuter kommer vi til at se ind i en fremtid med betydeligt forringede sundhedsydelser. Ergoterapeuter spiller en betydningsfuld rolle i det nære sundhedsvæsen, hvor deres faglighed særligt sættes i spil i samarbejdet med syge og ældre borgere og pårørende om at skabe et velfungerende og meningsfuldt hverdagsliv,” siger Camilla Wang.

I Kalundborg er der tilbagegang på diplomingeniør i maskinteknologi, der i år kun har fået 8 1. prioritetsansøgere sammenlignet med 17 sidste år og går således tilbage med 53 procent.

Fredag den 26. juli får alle, der har søgt ind på en videregående uddannelse i Danmark, svar på, om de er optaget. Herefter er det muligt at søge optagelse på uddannelser med ledige pladser, som blandt andet vil fremgå af Absalons hjemmeside.

 

Kontakt

For interview
Sami Stephan Boutaiba.
Direktør for Pædagogik og Ledelse
Tlf.: 72 48 12 04 / sabo@pha.dk

Daniel Schwartz Bojsen
Direktør for Sundhed, Social og Engineering. 
Tlf.: 72 48 15 47 / dasb@pha.dk.

For mere information kontakt:
Natasja Rye Frerst
Leder af Team kommunikation. Tlf.: 72 48 11 90 / nafr@pha.dk.