Gå til hovedindhold

Forskere: Stop moraliseringen fra regeringens top. Pressede børnefamilier har brug for hjælp, ikke opsange

Det politiske system skulle hellere lytte til de pressede børnefamilier end moralisere over dem og insistere på, at de giver den maks. gas på arbejdsmarkedet.

Sine og Anja

Foto: Asger Hunov

Endnu en gang gør en minister sig klog på de danske børnefamilier og giver sin vurdering af, hvordan de bør leve deres hverdagsliv. Denne gang handler det om, at også forældre må arbejde lidt mere.

Det er ikke mange år siden, at en daværende minister bad de danske forældre om at opdrage deres børn lidt bedre, og vi fik efterfølgende den såkaldte ’Opdragelsesdebat’. Denne gang går man helt tæt på familiernes work-life-(u)balance, og argumenterne fremføres på en sådan måde, at en del af de danske børnefamilier slår sig gevaldigt på opsangen.

Det er familier, der har været nødt til at træffe andre valg end det, ministeren opfordrer til, nemlig at arbejde fuld tid. Det gør de på forskellige måder og i forskellig grad. Nogle familier lever af en indkomst i en periode – noget 20 procent af de danske familier gjorde i 1980. I andre familier går den ene forælder på nedsat tid, mens børnene er små. Også en helt genkendelig disposition, hvis vi går blot nogle årtier tilbage. Sådan skal det ikke være, hvis man lytter til ministeren.

Vi har i en mindre interviewundersøgelse ’Tid til familien’ talt med en række familier, der har truffet – eller måske rettere følt sig nødt til at træffe – valg om at indrette hverdagen anderledes ved netop at gå ned i tid eller leve af en indkomst.

Det har ikke været en gratis omgang for familierne og har blandt andet betydet flytning og stor omprioritering af f.eks. forbrug. Stort set ingen af de forældre, vi har interviewet, satte i udgangspunktet spørgsmål ved, om de som forældre til små børn skulle have et udearbejde.

Men de har i børnenes første leveår gjort sig erfaringer, som nødvendiggør, at der skrues ned for forældrenes arbejdsliv. Det er forældre, der, mens børnene var helt små, har oplevet stress og dårlig samvittighed. Det er forældre, der har oplevet, at det er svært at balancere familie- og arbejdslivet, og dét i en grad, så familien ikke trives.

Et forhold, som Familie- og arbejdslivskommissionen allerede i 2007 satte tal på, da den konkluderede, at op imod 900.000 danskere havde problemer med at finde balancen.

Det er også i dag særligt omfanget af udearbejde, der vækker bekymring hos forældrene. Mange oplever sig tynget af det daglige tempo, og de betragter forholdet mellem deres familie- og arbejdsliv som skævt; ja så skævt, at flere af dem fortæller om sygemeldinger og perioder med stress eller depression.

Det er således den erfarede ubalance i hverdagen, der har tvunget dem til at tage deres hverdagsliv op til revision og beslutte at nedsætte forældrenes samlede tid på arbejdsmarkedet. Lad os give et eksempel:

»Vi havde sindssygt dårlig samvittighed. Jeg kunne nærmest høre fingrene på rattet, når vi skulle køre fra den ene ende af byen til den anden for at hente et barn. Så blev jeg gravid og læste imens, og der var ikke tid til barsel, for vi skulle gøre det hurtigt, så vi kunne (nå at) nyde. (...) Så det er en dysfunktionel hverdag (...) og vi var virkeligt ramt af den der med ikke at slå til, men også af at bevæge os mere væk fra os selv og den familie, vi havde ønsket os« (Mor til to små piger).

På tværs af vores interviews, men også i andre undersøgelser, beskriver forældre et hverdagsliv, der er løbet løbsk, og som opleves uhensigtsmæssigt accelereret.

Moderen her beskriver en slags epidemisk tidssult (hvis vi skal bruge en Hartmut Rosa-term), hvor hverdagen er præget af en fornemmelse af aldrig at have tid nok. Det er svært at få noget så grundlæggende som hverdagen med børn til at hænge sammen på en måde, der afspejler ens forestillinger om og ønsker til familielivet. Forsøget på at optimere tiden sker gennem daglige forsøg på effektivisering.

Det skal sikre, at der på et senere tidspunkt bliver tid til det, forældrene drømmer om: at være en familie med tid til ro og nærvær til børnene og hinanden. I denne familie skulle der en depression til, før det kom til at ske.

Vel vidende at der kan være mange årsager til, at en familie indretter sig på anden vis end flertallet, mener vi, at det er nødvendigt at være opmærksom på (ikke mindst som politiker), at der er familier i dag, som faktisk gerne vil have et hverdagsliv, hvor begge forældres arbejdsliv balanceres med et hverdagsliv med børn. Men de oplever ikke, at det er en reel mulighed.

Når Familie- og arbejdslivskommissionen for mere end 15 år siden kunne pege på, at det er en ret almindelig problemstilling i børnefamilierne, at der mangler tid på daglig basis, så er der nok noget om snakken og i stedet for at bede forældrene rette sig op, bide i det sure æble eller tage sig sammen, kunne man jo være nysgerrig på, hvordan det egentlig ser ud i familierne og derfra kaste et blik på den (manglende) danske familiepolitik og forsøge at etablere en holdbar en af slagsen. Noget tidligere folkevalgte har været ganske optagede af.

Vi har i Danmark en lang tradition for at have politisk dialog om, hvordan man fra statens side kan støtte op om familiernes hverdag og understøtte, at børn og forældre har rimelige vilkår.

Betragter man den politiske interesse for familiers hverdagsliv over tid, er det nogle forskellige problemstillinger, som har vist sig i den familieinteresserede politik. Hvordan børn og familier er blevet sat i tale i politikken, afspejler naturligvis samtidens dominerende forståelser, og i perioder har man været mere optaget af, hvad man kunne gøre med familierne, end hvad man kunne gøre for dem.
Sine Grumløse og Anja Marschall
Hhv. docent på Absalon og lektor på Københavns Professionshøjskole

Apropos igangværende debat om forældres engagement på arbejdsmarkedet. I tiden omkring Børneloven (1905) var det f.eks. de ’sædeligt fordærvede’ familier, der opfostrede børn i ’åndelig fattigdom’, der slog ud i den børnefamilieinteresserede politik, og man var optaget af at gøre ’det rigtige’ med børnene såvel som forældrene.

I 1930’erne fulgtes denne politiske interesse for befolkningens kvalitet med en stigende bekymring for, om de danske familier nu også fik nok børn.

Hvor man i Kommissionen angaaende Statstilsynet med Børneopdragelsen (1890’erne) og senere Børneloven havde været optaget af, hvordan staten kunne sætte ind over for de familier, der ikke levede op til datidens normer, reflekterede 1930’ernes befolkningskommission en gryende forståelse af, at det også er en politisk opgave at understøtte familierne, inden det går galt. Fra politisk hold var man dengang optaget af at sikre, at familierne fik bedremulighed for at få hverdagen til at hænge sammen, når der kom børn til.

Diverse hjælpeforanstaltninger til familierne som f.eks. husmoderhjælp og børnepenge så dagens lys i de efterfølgende år.

I 1960’erne debatterede politikerne muligheden for at etablere en egentlig husmoderløn, så mødrene kunne blive i hjemmet sammen med småbørnene. Man talte om, om det nu ikke også var bedst for et barn at være i halvdagsbørnehave frem for heldagsbørnehave.

Denne debat om børns behov og velbefindende er nedtonet i dag, hvor forældre, der henter deres børn lidt i kl. 17, altså nu skal hyldes for deres arbejdsmoral. Interessen for børnenes oplevelse af at være i daginstitution fra morgen til aften synes her fraværende.

Der er dog også partier i dag, der mener, at det er en politisk opgave at sikre et familievenligt samfund, hvor der er god plads til familierne, men der er ikke som tidligere enighed om, at balanceringen mellem familiers familie- og arbejdsliv er noget, der kræver politiske løsninger.

Et historisk tilbageblik som dette er en påmindelse om, at netop forholdet mellem forældres arbejdsliv og familiens øvrige hverdagsliv længe er blevet betragtet som et forhold, der ikke er i sync.

Det historiske tilbageblik er ligeledes en påmindelse om, at forholdet mellem disse elementer tidligere blev betragtet som et forhold, der kræver en egentlig familiepolitik, der har til hensigt at passe på børn og familier, og som anerkender, at forholdene i familierne også er et samfundsanliggende.

Det historiske tilbageblik er sidst, men ikke mindst en påmindelse om, at der i dag er mulighed for at gøre en forskel både for familierne her og nu og historisk set. Der er faktisk mulighed for at tage teten og etablere en familiepolitik, der gør en forskel, og skabe en ramme, der har været efterspurgt i generationer.

Hvis vi skal undgå, at familier som den, vi mødte i begyndelsen af denne kronik, bliver skubbet helt ud til kanten, så skal der noget helt andet til end en opfordring om at holde hovedet højt og knokle videre.

Indlægget er bragt i Politiken den 25. nov. 2023