Gå til hovedindhold

Fra job som smed til ingeniørstuderende

Hvordan er det at studere maskinteknologi på Professionshøjskolen Absalon? Og hvordan fungerer samarbejdet med de lokale biotekvirksomheder i Kalundborg? Hør Peter Jespersgaard, 45, fortælle om at være studerende på diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi, og de muligheder for læring og samarbejde, man får under uddannelsen.

Peter Jespersgaard

Hør om uddannelsen ved Åbent Hus og Grill den 8. juni i Kalundborg

Klar på teknisk udfordring 

Peter’s karriere tog for alvor en drejning, da han hørte om uddannelsen på Absalon i 2020. Han besluttede sig for at søge en plads og blev optaget på det allerførste hold: 

”Efter 20 år på arbejdsmarkedet ville jeg fokusere på noget teknisk. Modsat flere af mine klassekammerater kom jeg ikke direkte fra en anden uddannelse. Jeg tænkte, at det ville blive en udfordring, men jeg synes, at vi komplimenterer hinanden utrolig godt.” fortæller Peter. 

Han uddyber:

”Mine medstuderende er rigtig dygtige og gode til at trække på deres faglighed, og der trækker jeg mere på erfaringer og perspektiver fra arbejdslivet. Det har været lidt hårdt, for det er en anden måde at arbejde på, men det er fedt at mærke, at man rykker sig uge for uge.” forklarer Peter, der tidligere har arbejdet som smed. 

Skarp undervisning og læring i praksis 

Uddannelsen er bl.a. sat sammen af klasseundervisning, projektsamarbejde og casearbejde med biotekvirksomhederne i nærområdet. Peter fremhæver: 

Det er en uddannelse, som både er praksisnær og hands-on. Vi bliver også klædt på til at udtænke løsninger fra beregninger til planlægning. Det har været fedt og inspirerende at få lov til at ’sætte sit eget præg’ på de opgaver, vi arbejder med. Vi er et lille hold på uddannelsen, som har lært hinanden godt at kende. Og samtidig har vi haft et tæt samarbejde med top professionelle og engagerede undervisere, som vi altid har kunnet gå til for hjælp.
Peter Jespersgaard
Diplomingeniørstuderende i maskinteknologi, 6. semester

Absalon er en del af det nye campusmiljø i Kalundborg og driver også forsknings- og uddannelsescentret Helix Lab, som ligger lige ved siden af Absalons eget campus.

”Vi har samarbejdet med robotingeniører ved Helix Lab og arbejdet med robotintegration, hvor vi har brugt deres nye faciliteter. Det har været fedt at møde specialestuderende (fra landets forskellige universiteter, red.), som fokuserer på noget lidt andet end det, vi lærer om på vores uddannelse.” fortæller Peter, som i løbet af uddannelsen har fået kompetencer inden for bl.a. automation, kvalitet, elektroteknik, sikkerhed og projektledelse. 

Del af samlebånd til legobil fra projekt på maskiningeniøruddannelsen

Billede af et af projekterne på 3. semester af uddannelsen, hvor Jesper var med til at bygge en del af et samlebånd til produktion af en LEGO-bil.

Arbejdet med ny teknologi i biotekvirksomheder 

Som en del af uddannelsen er de studerende typisk i praktik hos en af biotekvirksomhederne i og omkring Kalundborg. Peter er i dette semester i praktik hos Novo Nordisk Manufacturing Kalundborg, i et team der arbejder med ny teknologi.  

Det har været fedt at starte på noget nyt, og jeg er blevet taget rigtig godt imod som praktikant. Selvom jeg stadig er under uddannelse, så får jeg en del opgaver, som jeg er ansvarlig for, så det er fedt at blive udfordret. Jeg har også en mentor, som jeg kan sparre med, hvis der skulle blive noget, jeg er i tvivl om.
Peter Jespersgaard
Diplomingeniørstuderende i maskinteknologi, 6. semester

Peter fokuserer i sin praktik på automatiserede løsninger og robotintegration.  

Når han på næste semester skal skrive sit afsluttende bachelorprojekt, er planen, at emnet skal tage udgangspunkt i det, han har arbejdet med under praktikforløbet. 

 

Gode forventninger til et job 

Peter færdiggør uddannelsen senere i år og reflekterer over de første år som studerende på uddannelsen, og hvad der måske venter på den anden side. 

Generelt har det fungeret godt, at der har været del case- og projektarbejde med virksomhederne, hvor vi fx har arbejdet med industri 4.0 og automatiske processer. På uddannelsen er vi blevet klædt godt på til det, der måske venter i forhold til et job. Der er ingen tvivl om, at grundlaget for at finde et job har været der, så det har jeg god ro i maven omkring, når jeg skal ud at søge.
Peter Jespersgaard
Diplomingeniørstuderende i maskinteknologi, 6. semester

Peter runder af med opfordringen til andre med lignende interesser:

”Jeg kan kun varmt anbefale andre at søge ind uddannelsen, for man får så meget brugbart ud af den”. 

 

Fakta om uddannelsen

Diplomingeniøruddannelsen i maskinteknologi er et fuldtidsstudie på 3½ år inklusiv et semester/5 måneder i praktik i en virksomhed. 

Uddannelsen er opbygget med en løbende vekselvirkning af teoretiske fag og projekter, så du hele tiden får prøvet teorien af, laver prototyper mv.

Ansøgningsfrist via kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Ansøgningsfrist via kvote 1: 5. juli kl. 12.00

Læs mere om optagelse og adgangskrav