Gå til hovedindhold

KursKultur 2.0 - Dansk-tyske elevmøder og tværfaglig interkulturel læring

Absalon har i perioden 2019 - 2022 været del af Interreg-projektet Kurskultur 2.0. Projektet har haft fokus på tværfagligt projektarbejde og autentiske dansk-tyske elevmøder og resulteret i interkulturel læring og styrkede sprogkundskaber i dansk og tysk hos de medvirkende elever.

I EU-projekt (Interreg) Kurskultur 2.0 er det lykkedes, igennem tværfagligt projektarbejde med emnet ”Bæredygtighed” og autentiske dansk-tyske elevmøder fremmet interkulturel læring, at styrke elevers sprogkundskaber i dansk og tysk.

I projektet udvikledes tværfaglige undervisningsforløb med tilhørende materialer, hvor sprogundervisningen (tysk/dansk som nabosprog) blev kombineret med naturvidenskabelige fag (CLIL). Undervisningsforløbene var målrettet skoleelever i 8.-10. klasse, der lærer nabosproget. Eleverne fik i løbet af projektet mulighed for at mødes og samarbejde på tværs af landegrænser for at løse en naturfaglig problemstilling. Formålet med projektet var, at nabosprog tysk hhv. dansk opleves som relevant og motivationen for at lære sproget dermed øges. Møderne foregik både virtuelt og face to face i naturformidlende institutioner (åben skole).I forbindelse med projektet er der sammen med tysklærere (i Danmark) og dansklærere (i Tyskland), som interesserer sig for naturvidenskabelige emner og lærere af naturfagene biologi, geografi, fysik og kemi, udviklet tre undervisningsforløb for 8.-10. klasser med aktuelle emner som plastikforurening i havene, mindre plastik i hverdagen og recycling-upcycling.

Én dansk og én tysk klasse deltog og samarbejde om disse emner. I opstartsfasen lærte eleverne hinanden at kende virtuelt. efterfølgende mødtes de fysisk til en produktionsfase og efterbehandlingsfase. De har sammen besøgt Økolariet i Vejle, Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg og Phänomenta i Flensburg, for at udvide deres faglige viden.

Ud fra et didaktisk synspunkt har koblingen med nabosprog og naturvidenskabelige fag muliggjort en indholdsbaseret undervisning, med et stærkt fokus på kommunikative kompetencer, hvilket har motiveret eleverne til at bruge deres egne sproglige ressourcer og strategier til at løse konkrete opgaver. Resultatet har været mere autentisk kommunikation og en funktionel sprogbrug, der er produkt- og resultatorienteret.

Det tværfaglige undervisningsmateriale og erfaringerne ifm. projektet er blevet udgivet i foråret 2022 og tilbudt gratis til alle danske og tyske skoler.

Materialerne er blevet delt på efteruddannelseskurset for nabosprogslærere d. 31. marts og 1. april 2022 på Akademiezentrum Sankelmark og vil desuden blive præsenteret på afslutningskonferencen d. 10. maj 2022 på Absalon.

Skal vi samarbejde?

Vi samarbejder bredt med praksis og andre vidensinstitutioner, og vi vil gerne udbygge vores samarbejde med det omgivende samfund og med danske og internationale forskningsinstitutioner. 

Hvis du er interesseret i at samarbejde med os, så kontakt ovenstående. Du er også velkommen til at tage kontakt, hvis du er interesseret i at gennemføre et ph.d.-projekt ved forskningsmiljøet.

Du kan læse mere om samarbejde med Absalon her