Gå til hovedindhold

Læreruddannelsen er lyspunktet i fortsat kritisk lave ansøgertal

Flere års faldende ansøgertal til pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen fortsætter ved dette års kvote 2-ansøgninger. Eneste lyspunkt er, at læreruddannelsen oplever en lille stigning.

Studerende på trappe

Det samlede antal 1. prioritetsansøgere til kvote 2 falder i år med 8 procent i forhold til 2023. Pædagoguddannelsen oplever et samlet fald på 22 procent, sygeplejerskeuddannelsen oplever et fald på 13 procent og socialrådgiveruddannelsen går tilbage med 17 procent. 

“Desværre fortsætter tendensen fra de foregående år med meget lave ansøgertal, med undtagelse af enkelte lyspunkter,” siger Camilla Wang, rektor på Absalon. 

Læreruddannelsen går frem

Det store lyspunkt i dagens tal skal findes i udviklingen på læreruddannelsen, hvor ansøgertallet er steget med 21 procent fra sidste år, der er båret af antallet af ansøgere til læreruddannelsen i Vordingborg. 

“Det er meget positivt. Det er værd at bemærke, at ansøgertallet stiger efter, at uddannelsen har gennemgået en politisk initieret reform, og at man fra politisk hold også har tildelt uddannelsen et større økonomisk løft. Flere ansøgere kan være et tegn på, at politisk handling virker, og at det betaler sig, når der bliver investeret i vores uddannelser,” understreger Camilla Wang. 

Den nye læreruddannelse slog dørene op i sommeren 2023. Med flere timer, mere praktik og mere feedback og vejledning har det været målet at give de kommende studerende en mere ambitiøs og attraktiv uddannelse. 

Desuden har lærerstuderende på Professionshøjskolen Absalon, som noget helt nyt fra sommeren 2023, kunne læse en specialpædagogisk profil med særligt fokus på psykologi og specialpædagogik, hvor de studerende på et tidligt tidspunkt aktivt vælger at uddanne sig i at undervise børn og unge med særlige behov.

Sygeplejerske- og pædagoguddannelsen fortsat kritisk

Sygeplejerskeuddannelsen ligger på et kritisk lavt niveau med 248 ansøgere mod 286 i 2023. 

Der ses en tilbagegang på 22 procent i ansøgerne til pædagoguddannelsen, der sidste år blev trukket kraftigt op af den nyåbnede uddannelse i Holbæk. I år ser tallet anderledes ud med blot 28 ansøgere mod sidste års 72 på pædagoguddannelsen.

“Når vi åbner en ny uddannelse, ser vi typisk et stort antal ansøgere det første år. Mens mønsteret med faldende antal ansøgere de efterfølgende år er genkendeligt. Nu følger tendensen i Holbæk den generelle udvikling på pædagoguddannelsen, hvor ansøgertallene er nedadgående,” siger Camilla Wang. 


Konsekvenser for velfærden i regionen

Det lave antal ansøgere er desværre ikke et nyt problem for Region Sjælland, understreger Camilla Wang:

“Vi mangler allerede nu sygeplejersker, pædagoger og lærere. Hvis vi ikke får vendt den udvikling, så bliver konsekvensen, at vi på sigt ikke kan sikre regionens velfærd. Det er alvorligt - og vi kommer alle til at kunne mærke det.” 

En analyse udarbejdet af DAMVAD for Danske Professionshøjskoler fra 2021 viste, at der vil mangle samlet ca. 7.000 sygeplejersker, lærere, pædagoger og socialrådgivere i Region Sjælland i 2030.

“Vi har akut brug for politisk handling, og årets tal understreger, at der i den grad er brug for den reform af de professions- og erhvervsrettede uddannelser, som uddannelses- og forskningsministeren også har varslet. Det skal ganske enkelt blive meget mere attraktivt for flere unge at vælge vigtige og efterspurgte uddannelser som fx sygeplejerske, pædagog, lærer og socialrådgiver,” siger Camilla Wang. 

Lokale tendenser

Ergoterapeutuddannelsen i Næstved oplever tilbagegang på 59 procent. 

“Det er et vigtigt fag, hvor vi desværre har oplevet et støt faldende antal ansøgere gennem de seneste år. Vi ser med stor alvor på udviklingen, for det ser meget kritisk ud,” udtaler Camilla Wang. 

I Kalundborg er der stigning i antallet af ansøgere til diplomingeniør i bioteknologi stærkt båret af den engelsksprogede profil Bachelor of Engineering in Biotechnology, hvor der i år er 98 ansøgere til kvote 2 mod 79 i 2023. 

Radiografuddannelsen i Næstved har en stor stigning med 25 procent flere ansøgere i år.   

I Nykøbing Falster er der stigning i antallet af ansøgere til både pædagog- og sygeplejerskeuddannelsen på hhv. 6 og 154 procent ved dette års kvote 2. 

Den 5. juli er det muligt at søge ind via Kvote 1. Den 26. juli får alle, der har søgt ind på en videregående uddannelse i Danmark, svar på, om de er optaget. Herefter er det muligt at søge optagelse på uddannelser med ledige pladser, som blandt andet vil fremgå af Absalons hjemmeside.

 

For interview kontakt:
Sami Stephan Boutaiba, direktør for pædagogik og ledelse, Tlf: 72 48 12 04

Daniel Schwartz Bojsen, direktør for Sundhed, Social og Engineering, Tlf: 72 48 15 47

Camilla Wang, Rektor, Tlf: 72 48 10 44

For yderligere information kontakt:
Anne Troldtoft Hjorth, presseansvarlig, Tlf: 72 48 11 75

Til baggrund:
Analyse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA): “Unges valg og fravalg af de fire største professionsbacheloruddannelser Analyse for Professionshøjskolen Absalon”