Gå til hovedindhold

Næstved Gymnasiums STX-elever mødte læreruddannelsen i psykologi

Hvordan er et valgfag i psykologi i gymnasiet relevant i forhold til læreruddannelsen? Hvad kan STX-elever og lærerstuderende lære af hinanden med psykologifaget som ramme? Det har Næstved Gymnasium udforsket i samarbejde med Absalons læreruddannelse i Vordingborg.

stx-besøg på læreruddannelsen

Tre hold, i alt 93 elever, fra 3g på Næstved Gymnasium har hhv. haft besøg af lærerstuderende og selv været på besøg på Absalon i Vordingborg for at lære af hinanden. Besøgene er en del af en partnerskabsaftale om faglig brobygning, hvor gymnasieeleverne får smagt på, hvordan deres fag og valgfag kan tale ind i professionsuddannelser som her læreruddannelsen. 

Overskriften var ’En særlig samtale’ inspireret af DR-programserien af samme navn, hvor der laves samtaleinterview med kendte danskere. Derfor mødtes STX-elever og lærerstuderende netop om metoden interview, hvor der skulle arbejdes med interviewteknik gennem både fokusgruppe- og semistrukturerede interviews, og STX-eleverne brugte desuden rundvisninger på campus som ankerpunkt for faglig observation af fysiske rammer, artefakter mv. 

Det autentiske interview gav levende beretninger

Gymnasieeleverne havde forberedt sig på interview af lærerstuderende om netop deres valg af uddannelse og de overvejelser, der lå bag. Her oplevede eleverne nogle meget personlige fortællinger og fandt ud af, at de lærerstuderende havde mange veje og baggrunde for at vælge læreruddannelsen, og at flere måske også havde lavet eller startet med at læse noget helt andet først. Der var også aha-oplevelser om selve læreruddannelsen hos flere af Næstveds elever:

”Jeg tager med mig, at uddannelsen handler meget om en lærers relation til eleverne, og om hvordan man sikrer, at børn bibeholder mental sundhed. Det overraskede os virkelig, at der er så mange muligheder i uddannelsen, eksempelvis at man kan tage ud og rejse, og at man kan arbejde inden for så mange forskellige grupper af mennesker”, lyder et citat fra gymnasieelevernes evalueringer.

”Igennem interviews fandt vi ud af, at mange måske ikke havde overvejet læreruddannelsen til at starte med, og at der faktisk er en ret stor aldersfordeling på studiet, hvilket de lærerstuderende dog så som en fordel”, skriver en anden STX-elev i evalueringen.

Et møde der matcher pensum og læringsmål 
– både i gymnasie og på læreruddannelse

Når gymnasieelever og lærerstuderende skal møde hinanden i en faglige interesse, har det været opgaven for de to institutioners undervisere at finde områder af faglig relevans for både elever og studerende. 

”Det giver rigtig god mening at mødes om et fagligt emne som dette, og her valgte vi at træne interviewteknik, som er en del af elevernes pensum i psykologifaget. Eleverne har taget godt imod det og oplevede gode, personlige og grundige samtaler med de lærerstuderende om deres uddannelsesvalg”, fortæller Mathias Ladefoged, lektor i idræt og psykologi på Næstved Gymnasium.                     

Absalons lærerstuderende brugte ligesom gymnasieeleverne mødet på interviewteknik, men her var spørgerammen ikke uddannelsesvalg, men forståelse for gymnasieelevernes livsverden og det at øve spørgeteknik, aktiv lytning mv. som kan overføres til en undervisningssituation som lærer. Hvordan er det fx man kan aktivere en samtale via spørgsmål i en klasse, forstå elevernes virkelighed, vigtigheden af elevers relationer mv. 

”På læreruddannelsen har vi brugt mødet aktivt i undervisningen både før, under og efter besøget, hvor interviewteknikker mv. for eksempel nu bliver brugt i kommende opgaver. Det blev desuden klart for flere studerende, hvor højt relationer til gymnasielærere og gymnasiekammerater vægtes i forhold til fx de reelle fag på ungdomsuddannelsen i gymnasietiden, hvilket de studerende kan overføre til deres egen rolle og bevidsthed som kommende lærer”, forklarer Susanne Roesdahl, lektor på læreruddannelsen i Vordingborg. 

”Psykologi er et populært valgfag i gymnasiet, men det er måske ikke åbenlyst for en gymnasieelev at psykologi også er et vigtigt element på en uddannelse som læreruddannelsen. Dertil kan man på Absalon i dag læse til lærer med en specialpædagogisk profil, hvor man dykker et lag dybere i psykologiens verden. Via brobygning med psykologiklasserne får vi mulighed for at folde disse muligheder ud og samtidig vise en praktisk og pædagogisk tilgang inden for psykologiens verden,” tilføjer Lenette Jegsen, lektor på læreruddannelsen.

Næstved Gymnasium og læreruddannelsen i Vordingborg har i år, ud over samarbejdet om psykologi, også arbejdet sammen om fagligheden i idrætsfaget, for at vise, hvordan man også kan forfølge en stærk interesse for idræt ind i læreruddannelsen. 

Projektgruppen bag samarbejdet:

Næstved Gymnasium:
Mathias Ladefoged
Sisse Sahl Ibsen 
Pia Gehl Bjørnestad

Absalon:
Susanne Roesdahl (kontaktperson)
Lenette Jegsen