Gå til hovedindhold

Ny aftale om læreruddannelse får stor positiv betydning for Absalon og Region Sjælland

Den nye aftale om læreruddannelsen kommer til at give en stor positiv effekt for de studerende og Region Sjællands folkeskoler, det mener Absalons centerchef for skole og læring Stina Møllenbach.

Læreruddannelse

Den nye aftale om læreruddannelsen kommer til at styrke praktikken markant.

Den 13. september blev der indgået et stort og bredt forlig om at styrke læreruddannelsen. 

Der er mange nye punkter i den nye politiske aftale med titlen ’En ambitiøs læreruddannelse tæt på folkeskolen og til gavn for folkeskolen’. De lærerstuderende skal blandt andet fremover have gennemsnitligt to-fire undervisningstimer mere end hidtil om ugen samt mere vejledning og feedback fra deres undervisere. 

Konkret vil undervisningen fremover øve de lærerstuderende mere i de kompetencer, de skal bruge, når de som færdiguddannede kommer ud i lærerjob på skoler. De lærerstuderende kommer i de ekstra undervisningstimer eksempelvis til at arbejde mere med dem selv som undervisere – blandt andet i retorik, så de bliver professionelle til at bruge deres stemme, kropssprog og professionelle autoritet som lærere.

“Skolerne i region Sjælland får en kolossal stor betydning som meduddannere af fremtidens lærere. Vi glæder os til det tætte samarbejde, vi skal have med skoler i hele regionen” siger centerchefen om den vigtige opgave det er at uddanne de allerbedste lærere".
Stina Møllenbach
Centerchef for Skole og Læring i Absalon

Mere praktik og mere krævende prøver

Så skal de lærerstuderende mere i praktik. Der vil fremover være praktikforløb på hver årgang, så praktikperioder i rigtige klasseværelser kommer til at udgøre tæt på 17 procent af den fire årige læreruddannelse. På den måde bliver der en tættere kobling mellem den undervisning, de lærerstuderende får på uddannelsen, og den virkelighed, de møder i klasseværelserne efter uddannelsen.

“Skolerne i region Sjælland får en kolossal stor betydning som meduddannere af fremtidens lærere. Vi glæder os til det tætte samarbejde, vi skal have med skoler i hele regionen” siger centerchefen om den vigtige opgave det er at uddanne de allerbedste lærere.

De lærerstuderende kommer også undervejs i uddannelsen gennem flere prøver, der fremover er mere målrettet lærergerningen. Endnu et vigtigt element er, at de lærerstuderende får styrket deres almene kompetencer inden for pædagogik, didaktik og psykologi.

Tilsvarende indebærer det nye forlig, at de lærerstuderende får mulighed for at vælge specialpædagogik og dansk som andetsprog som linjefag, så en del af fremtidens lærere vil være specialiserede til opgaverne med elever med særlige behov.

“Alle disse mange tiltag vil uden tvivl gøre læreruddannelsen meget mere attraktiv for fremtidens studerende. Men vigtigst af alt, så løser den nogle af de udfordringer, som der eksisterer i dag. Det at være lærer er at vigtigt job, men også et job som kræver at man har en solid og grundig uddannelse bag sig. Det får de nu, med denne nye aftale.” siger Stina Møllenbach, centerchef for Skole og Læring i Absalon.