Gå til hovedindhold

Nyt ph.d.-projekt om elevers demokratiske dannelse i provinsen

Elever i provinsen stilles i et loyalitetsdilemma mellem nærmiljø og uddannelse. Forskning peger nemlig på, at folkeskolens pædagogik ofte styres af urbane værdier og uddannelseslogik, uafhængig af skolens geografiske beliggenhed.

image-decorative-skolesal

Rakel Blöndal Sveinsdóttir Toubro er optaget af vigtigheden af samarbejdet mellem skoler og det nære miljø, særligt i provinsen. I hendes ph.d.-afhandling  har hun stillet sig selv spørgsmålet: Hvorledes kan samarbejder mellem skoler og lokalsamfund bedst muligt styrke elevers dannelse og trivsel? Og hvordan kan åben skole, som et samarbejde mellem skole og lokalsamfund, medvirke til udvikling i provinsen?

“Mit projekt ”elevers demokratiske dannelse i provinsen” er et aktionsforskningsprojekt, hvor jeg i samarbejde med folkeskoler i den danske provins vil undersøge betydningen af samarbejde mellem uddannelse og nærmiljø i den åbne skole. Dette skal undersøges gennem feltstudier med observationer og interviews, men først og fremmest ved at handle.”
Ph.d. og lektor Rakel Blöndal Sveinsdóttir Toubro
Skole og Læring i Absalon

Urbane værdier bygger på videns- og innovationsbaseret tankegang, hvor rurale værdier baseres mere på lokale arbejdsmarkedsstrukturer og muligheder. Denne uoverensstemmelse kan stille lokalsamfund i provinsen i en sårbar position bl.a. ved tab af videnskapital.

Rakel vil i samarbejde med skolerne finde frem til, hvad der er af lokale samarbejdsmuligheder og gennem fremtidsværksteder finde mulige samarbejdskonstellationer.

Gennem deltagende forskning vil pædagoger, lærere og elever fra to skoler deltage i projektet og være direkte medspillere i projektet. Forhåbningen er, at de med deres deltagelse kan vise eksempler på, hvordan man meningsfuldt og kvalificeret kan etablere samarbejder mellem skole og lokalmiljøet til glæde og gavn for elever og professionspraksis. 

Til trods for at der efterhånden er gået otte år fra, at skolereformen fra 2014 blev indført, har åben skole fortsat ikke fået liv alle steder.. Derfor er der brug for inspiration til, hvordan skolen og nærmiljøet kan arbejde sammen.

Målgruppen for projektet er mellemtrinselever og deres pædagoger og lærere, og Rakel ser dette som en oplagt mulighed for at genstarte gode åben skole forløb, der har ligget hengemt under pandemien.

Projektet er finansieret af Ph.d Rådet for Uddannelsesforskning og laves i et samarbejde mellem Roskilde Universitet Institut for Mennesker og Teknologi og Professionshøjskolen Absalon, Center for Pædagogik.

Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning har uddelt 12 ph.d.-stipendier til forskning, der skal styrke læreruddannelsen og folkeskolen gennem praksisnær uddannelsesforskning, og Rakels projekt er et af dem.

 

Fakta

Hvad: Elevers demokratiske dannelse i provinsen - Betydningen af samarbejde mellem uddannelse og nærmiljø i den åbne skole
Hvem: Rakel Blöndal Sveinsdóttir Toubro
Hvor: Roskilde Universitet Institut for Mennesker og Teknologi og Professionshøjskolen Absalon, Center for Pædagogik
Projektet er finansieret af Ph.d Rådet for Uddannelsesforskning.