Gå til hovedindhold

Nyt ph.d.-projekt om ernæring og bevægelse for overvægtige, ældre plejecenterbeboere

Med det stigende antal ældre med overvægt og svær overvægt, stiger udgifterne til pleje og sundhed, og der bliver mindre tid til omsorg og kernevelfærdsydelser. Der er derfor behov for en målrettet forskningsbaseret indsats, der kombinerer ernæring og bevægelse hos overvægtige ældre på plejecentre. Denne problemstilling udgør et nyt forskningsområde for Professionshøjskolen Absalon og for forskning om sund aldring generelt i Danmark.

Foto:_Jonas Pryner,_Professionshøjskolen Absalon

Tenna Christoffersen har været på en mission i over 10 år.

”I alle de år har jeg haft fokus på ældre som enten spiser eller vejer for lidt. I mit arbejde som EVU- konsulent for Absalon er jeg de senere år blevet mødt med spørgsmål om, hvordan plejepersonale skal håndtere ældre som vejer for meget.”. Det er der nu kommet et nyt ph.d-projekt ud af.

Som noget nyt vil projektet derfor undersøge, hvordan ældre med overvægt kan opspores og tilbydes de rette ernæringsindsatser. Det overordnede mål er, at den enkelte ældre opretholder en god funktionsevne, og livskvalitet så længe som muligt.

I hovedresultaterne forventes det, at projektet bidrager med en ny og valideret screeningsmodel som identificerer ældre med overvægt, ikke kun på baggrund af vægt, men også funktionsevne og kroniske sygdomme. Derudover vil projektet bidrage med et implementeringskatalog, som indeholder en række konkrete og afprøvede ernærings- og bevægelsesindsatser, som kan implementeres i kommunerne.

Projektet får betydning for, hvordan ældre med overvægt på plejecentre opspores, og hvilke ernærings- og bevægelsesindsatser,  de ældre tilbydes. Projektet vil bidrage til et bredere perspektiv på underernæring og fejlernæring og have betydning for de kernevelfærdsydelser, som ældre på plejecentre får tilbudt.

På mange måder vil det være nye perspektiver, der skal danne grundlag for nye arbejdsgange og en ny kultur på plejecentrene, men fremadrettet for alle sundhedsprofessionelle, som arbejder med ældre.
Tenna Christoffersen
Lektor på Ernæring og Sundhedsuddannelsen

På baggrund af projektets hovedresultater vil screeningsmodellen og ernæringsindsatserne indgå i vidensgrundlaget for professionsbacheloruddannelserne og på efter- og videreuddannelser, som uddanner fremtidens sundhedsprofessionelle.

FAKTA

Hvad: Indsatser med fokus på ernæring og bevægelse for overvægtige, ældre plejecenterbeboere ”IFEBO”
Hvem: Tenna Christoffersen
Hvor: Københavns Universitet og Center for Rehabilitering i samarbejde med Odsherred Kommune
Projektet er finansieret af Innovationsfonden, Steno Diabetes Center Sjælland og Professionshøjskolen Absalon