Gå til hovedindhold

Nyt samarbejde mellem Region Sjælland, regionens 17 kommuner og Absalon skal sikre bedre rekruttering af velfærdspersonale

Der er stor mangel på lærere, pædagoger og sygeplejersker i hele Region Sjælland. Derfor har Region Sjælland, alle 17 kommuner i regionen (KKR) og Professionshøjskolen Absalon nu indgået en aftale, som forpligter alle til at yde en fælles indsats for at løse rekrutteringsudfordringerne.

Der er færre sygeplejersker på sygehusene og i ældreplejen, som kan give borgerne sundhedsfaglig hjælp. Der er færre skolelærere i folkeskolerne, der kan lære eleverne at læse og regne. Der er færre pædagoger i institutionerne, som kan sørge for en god og pædagogisk trivsel for de mindste i samfundet.

Det er virkeligheden allerede nu i 2023, og udsigten bliver kun værre, jo længere man kigger frem:

 

Hele vores velfærdsmodel og hele vores velfærdssamfund er under pres. Der er allerede nu for få sygeplejersker, pædagoger og lærere, og der er ikke udsigt til at vi får knækket den kurve, som situationen er lige nu. Det er vigtigt at gøre noget nu, og derfor glæder jeg mig over aftalen med kommunerne og Professionshøjskolen Absalon
Heino Knudsen
Regionsrådsformand i Region Sjælland.

Den store mangel på velfærdsuddannede mærkes allerede nu på de mange offentlige arbejdspladser:

Der er store udfordringer med at få rekrutteret uddannet arbejdskraft til vores ledige stillinger. Ofte skal der flere genopslag til, før der komme kvalificerede ansøgere. Det presser de andre ansatte, det presser lederne, men det værste er, at vi ikke kan give den service, den undervisning og den omsorg, som vi gerne vil give til alle vores borgere. Vi kan se og mærke problemerne allerede nu, så vi er glade for, at vi nu går sammen om, at finde konstruktive løsninger, så vi kan sikre vores velfærdssamfund også i fremtiden
Mikael Smed
Borgmester og formand for KKR Sjælland

Løsningen er ikke nem

Et godt og konstruktivt samarbejde er ikke nok. Det er en god start, men der skal også handling bag:

“Det er virkelig et stort og vigtigt skridt Absalon tager med aftalen med Region Sjælland og KKR. Ikke at vi ikke har samarbejdet før, men nu er det hele mere konkret, mere forpligtende og med mange flere tilgange til at løse problemerne”, siger Camilla Wang, Rektor på Absalon.

Absalon har oplevet fald i antallet af ansøgere til velfærdsuddannelserne, og de årgange forplanter sig i mange år frem:

Når der allerede mangler personale nu, så burde der uddannes mange flere. Men vi uddanner simpelthen for få - der er for få, som vælger en velfærdsuddannelse. Som uddannelsesinstitution kan vi gøre meget for at lokke de studerende til vores uddannelser, men vi kommer ikke udenom, at de også ser på deres muligheder efter endt uddannelse. Der bliver denne samarbejdsaftale ekstrem vigtig, så vi sammen kan sende et signal om, at vi tager velfærdsuddannelserne seriøst
Camilla Wang
Rektor, Professionshøjskolen Absalon

Bedre overgange

Der har været en stigning blandt sygeplejersker, som søger væk fra de offentlige stillinger:

"I Danmark har vi været gode til at uddanne flere sygeplejersker i de seneste år, og heldigvis kan vi se, at vi siden 2019 har fået 163 flere sygeplejersker i Region Sjælland. I takt med at vi bliver flere ældre, får vi også behov for endnu flere i fremtiden. Derfor er det en stor udfordring, når vi generelt kan se, at flere sygeplejersker søger væk fra de offentlige stillinger. Det er vigtigt med et vedvarende fokus på at sikre bedre overgange for de nyuddannede og ikke mindst gode arbejdsvilkår for sygeplejersker generelt”, siger Heino Knudsen.

Samme tanker har formanden for KKR:

“Tallene taler jo deres klare sprog. Vi får brug for flere sygeplejersker og vi får brug for bedre mentorordninger, bedre onboarding-programmer og bedre praktikvejledning, så de nyuddannede sygeplejersker lander godt i deres første job hos kommuner og region. Der er mange muligheder, og dem skal vi nu i fællesskab få i spil med dette samarbejde”, tilføjer Mikael Smed.

Fakta om rammeaftalen

Rammeaftalens fokus:

Rammeaftalen er et supplement til allerede igangværende tiltag for mere velfærdspersonale hos kommuner og region, der skal fokusere på udbredelse og udvikling af tiltag

  • Før uddannelse, bl.a. for opkvalificering af ufaglært personale
  • Under uddannelse, bl.a. udvikling af mere fleksible uddannelsesmodeller
  • Efter uddannelse, bl.a. med fokus på onboarding af nyuddannede medarbejdere

 

Rammeaftalen skal særligt resultere i:

  • Flere vælger at søge ind på professionsuddannelserne på velfærdsområderne
  • Mere uddannet og kvalificeret arbejdskraft på velfærdsområderne
  • Øget tilknytning af allerede ansatte på velfærdsområderne og i uddannelserne.

 

Konkrete indsatser:

Der skal samarbejdes om virksomme konkrete indsatser på tværs af alle tre aktører, hvor der udvikles på både eksisterende tilbud og nye målrettede forløb og uddannelser inden for:

a) Dagtilbudsområdet

b) Skoleområdet 

c) Sundheds- og ældreområdet

d) Socialområdet