Gå til hovedindhold

Studieinfo bliver landsdækkende

StudieInfo bliver landsdækkende fra årsskiftet. Frem for kun at dække Jylland og Fyn, kan 60.000 elever fra hele Danmark nu deltage i det virtuelle arrangement.

Hænder der peger på computer
"Det er stort, at StudieInfo nu er blevet landsdækkende. Det betyder, at elever fra mere end 300 ungdomsuddannelser får mulighed for at møde 21 videregående uddannelsesinstitutioner fra hele Danmark. Målet er at give eleverne en bred introduktion til deres muligheder og hjælpe dem til at kende forskellen på de forskellige uddannelsestyper", siger Marianne Nielsen, projektleder på StudieInfo.
Marianne Nielsen
Projektleder Studieinfo

Siden 2019 har titusindvis af elever på ungdomsuddannelser i Jylland og på Fyn deltaget i det årlige StudieInfo arrangement, som på en time giver dem en bred vejledning til videregående uddannelser. Nu har Sjælland sluttet sig til projektet, så alle 1.hf, 2.g, EUX og EUD-elever i Danmark kan blive klogere på deres uddannelsesvej.

– Det er stort, at StudieInfo nu er blevet landsdækkende. Det betyder, at elever fra mere end 300 ungdomsuddannelser får mulighed for at møde 21 videregående uddannelsesinstitutioner fra hele Danmark. Målet er at give eleverne en bred introduktion til deres muligheder og hjælpe dem til at kende forskellen på de forskellige uddannelsestyper, siger Marianne Nielsen, projektleder på StudieInfo.

Studievalg Danmark bakker op

Bag projektet står altså 21 universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier, Politi og forsvaret. Studievalg Danmark sidder med i styregruppen og bakker op om det landsdækkende projekt, der giver de unge et bredt uddannelsesperspektiv.

StudieInfo finder sted hvert forår, og siden 2021 har det været et online vejledningsarrangement, hvor eleverne kan se oplæg om uddannelser samt chatte live med studerende og vejledere. Sidste år deltog mere end 20.000 elever fra Jylland og Fyn, og i år er ca. 60.000 elever fra hele landet inviteret med.

Og eleverne er glade for arrangementet, fortæller vicerektor på Nørresundby Gymnasium og HF Niels Magnus Christensen:

– Vores elever sætter pris på muligheden for at høre om mange forskellige uddannelser – og områder. Set fra skolens side er den store fleksibilitet mht. tid og sted for online deltagelse i StudieInfo god, og vi ser det årlige arrangement for 2.g og 1.hf-elever som en nem og udbytterig måde at klæde dem på i deres videre vej i uddannelsessystemet, siger han.

Unge glade for at høre andre unge

Det nordjyske gymnasium er ikke det eneste, der er glad for arrangementet. Allerede nu er 115 skoler og godt 18.600 elever tilmeldt StudieInfo, som finder sted fra den 18. april til 3. maj 2023. Og det glæder projektleder Marianne Nielsen.

– Ifølge vores evalueringer er eleverne glade for at kunne chatte live med studerende og vejledere. Frem for at skulle række hånden op til et fysisk arrangement, kan de gøre det anonymt, og de kan se, hvad andre unge spørger om. Ni ud af ti svarede i 2022, at det var værdifuldt at lytte med i chatten, hvor både studerende og vejledere svarer på spørgsmål om uddannelsesmuligheder, studiemiljø, boligsituation, fritid, studiesociale fællesskaber mm., fortæller hun.

Projektlederen understreger, at 85 procent af eleverne i 2022 svarede, at de føler sig bedre informeret om fremtidige uddannelsesmuligheder efter at have deltaget i StudieInfo.

– Og det er netop formålet. De 21 deltagende uddannelsesinstitutioner stiller ikke op for at rekruttere flere studerende til deres respektive uddannelser. Det handler om at informere og i sidste ende tiltrække de rigtige studerende til de rigtige uddannelser, så vi hjælper de unge med deres valg – og reducerer frafald, siger Marianne Nielsen.

Hun opfordrer ungdomsuddannelserne til at tilmelde sig hurtigst muligt, så eleverne får mulighed for at få et endnu bredere kendskab til landets mange uddannelsesmuligheder.

Fakta om StudieInfo

StudieInfo foregår hvert forår i et online 3D univers, som er indrettet med et velkomstområde, et oplægsområde og et messeområde. Arrangementet består af en kombination af oplæg og messe (dialog med vejledere/studerende) og varer i alt 1 time. Det er gratis for skoler og elever at deltage.

I 2023 afholdes StudieInfo fra den 18. april til den 3. maj. Der afvikles to-tre arrangementer i løbet af en dag, med plads til 2.000 elever per arrangement.

De medvirkende uddannelsesinstitutioner er statsfinansierede videregående uddannelsesinstitutioner.

I 2023 kan eleverne møde følgende:

  • Universiteter: Danmarks Tekniske Universitet – IT-Universitetet i København – Københavns Universitet – Roskilde Universitet – Syddansk Universitet – Aalborg Universitet – Aarhus Universitet
  • Professionshøjskoler: Københavns Professionshøjskole – Professionshøjskolen Absalon – Professionshøjskolen UCN – UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole – UC Syd – VIA University College
  • Erhvervsakademier: Erhvervsakademi Dania – Erhvervsakademi SydVest – Erhvervsakademi Aarhus – IBA Erhvervsakademi Kolding – KEA, Københavns Erhvervsakademi – Zealand, Sjællands Erhvervsakademi
  • Politi og Forsvaret: Forsvaret – Politi