Gå til hovedindhold

Opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet for 2023-2030

Med finansloven for 2023 blev det besluttet at fastholde midlerne til opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet, som oprindeligt blev aftalt som en del af Aftalen om minimumsnormeringer. Nu er rammerne for udmøntningen af puljen fastlagt.

Midlerne i første tildelingsrunde kan anvendes til aktiviteter, der igangsættes i perioden 1. august 2023 til 31. juli 2026, og hvor de længerevarende uddannelsesforløb forudsættes afsluttet senest 31. juli 2030.

Puljen har dels til formål at give ufaglærte mulighed for at tage uddannelsen som pædagogisk assistent (PAU) eller meritpædagoguddannelsen, dels at erfarne pædagogmedhjælpere i dagtilbud og dagplejere kan blive uddannet og dels at uddannet pædagogisk personale kan opnå specialisering i relevante pædagogiske temaer. Det vil være op til den enkelte kommune at fastlægge rammerne for opkvalificeringsforløbene ud fra lokale behov.

Absalon har en lang række praksisnære specialiseringstilbud for pædagoger, medhjælpere og dagplejere som ligger i forlængelse af den pædagogiske læreplan. Vi kan hjælpe uanset om I vil sætte fokus på dagtilbudsledelse, specialisering eller I vil uddanne eller løfte jeres pædagogmedhjælpere.

Vi kommer ligeledes gerne ud til jer, hvis I ønsker et rekvireret forløb.

Se herunder for mulig inspiration til kompetenceforløb  

 

Pædagog med børn

Meritpædagoguddannelsen

Meritpædagoguddannelsen giver mulighed for at vikarer, medhjælpere og pædagogiske assistenter kan uddanne sig til pædagog og samtidigt, efter aftale med arbejdspladsen, kan arbejde sideløbende med studiet.

Fokus på dagtilbudsledelse

Et er puljens delformål er tilrettelæggelsen af både formel voksen- og efteruddannelse med henblik på specialisering i ledelse og uformelle opkvalificeringsforløb med fokus på bedre ledelse i dagtilbud.

Om opkvalificeringspuljen

Skræddersyede forløb

Har din organisation brug for at få skræddersyet kompetenceudvikling til et specifikt behov?

Vi har stor erfaring med at indgå i tæt samarbejde med både daginstitutioner og kommuner. Uanset behovet, kan Absalon designe og gennemføre et forløb, som passer til jer.

Kontakt en konsulent

Jacob Guldager Søe (jags)

Uddannelses-, samt efter- og videreuddannelsesleder
Pædagoguddannelsen
Roskilde