Gå til hovedindhold

Fokus på Dagtilbudsledelse

Absalon ønsker at løfte og styrke kvaliteten af ledelsen på dagtilbudsområdet sammen med alle aktører på området. Vi tilbyder alt fra åbne moduler og kurser til skræddersyede forløb, som kan udvikles og tilrettelægges i samarbejde med jer.

Opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet er nu tilgængelig

Med finansloven for 2023 blev det besluttet at fastholde midlerne til opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet, som oprindeligt blev aftalt som en del af Aftalen om minimumsnormeringer. Nu er rammerne for udmøntningen af puljen fastlagt.

Et er puljens delformål er tilrettelæggelsen af både formel voksen- og efteruddannelse med henblik på specialisering i ledelse og uformelle opkvalificeringsforløb med fokus på bedre ledelse i dagtilbud. Hos Absalon står vi klar til at hjælpe jer med at give dagtilbudsområdet det løft af kompetencer, som I har brug for. 

Læs mere om opkvalificeringspuljen her

  • Hvordan leder og udvikler vi læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, udvikling, læring og dannelse?
  • Hvordan skaber vi en evaluerende pædagogisk praksis, som befordrer en professionel refleksion og systematisk udvikler den professionelle dømmekraft?

Vi kan tilbyde et udvalg af oplæg, temadage og forløb, som vi gerne skræddersyr sammen med jer. Vi tilbyder både indføringer i kendte og afprøvede emner, metoder og teorier og udforskning af aktuelle udfordringer og potentialer. Vi underviser hvor som helst, og I er velkomne på det campus, der ligger nærmest ved jer.

Skal vi skræddersy et uddannelsesforløb til dig og dine kollegaer?

Med udgangspunkt i praksisudfordringer og teoretisk viden skaber vi sammen udviklingsviden gennem dialoger og afprøvning af nye tiltag.

Diplomuddannelsen i Ledelse hos Professionshøjskolen Absalon er en forskningsbaseret efter- og videreuddannelse i høj kvalitet. I Center for Ledelse og Organisering lægger vi vægt på, at skabe trygge- og udfordrende læringsmiljøer, der skaber et læringsrum, der giver den enkelte lyst til at arbejde med både personlige og organisatoriske udfordringer.

Kontakt en af vores konsulenter og hør om mulighederne.