Del

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli, kl.12.00

Her søger du alene på baggrund af adgangskvotienten fra din adgangsgivende eksamen (bemærk at der kan være specifikke adgangskrav).


Kvote 2: 22. marts, kl. 12.00

OBS! Fristen for at søge optagelse på en videregående uddannelse via kvote 2 er udskudt, fordi Danmark står i en helt særlig situation med smitte-udviklingen af COVID-19.

(Husk at al eventuel dokumentation for f.eks erhvervsuddannelse, højskole og udlandsophold skal være modtaget inden denne dato.) 


Læs mere her om optagelse og adgangskrav