Gå til hovedindhold

Specialpædagogisk støtte

Hvis du lider af en dokumenteret funktionsnedsættelse som betyder, at du har behov for særlig støtte for at kunne gennemføre din uddannelse, har du mulighed for at søge Specialpædagogisk Støtte (SPS) efter du er blevet optaget på din uddannelse.

Hvad er SPS?

Specialpædagogisk Støtte er et tilbud til studerende, som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse der betyder, at de har behov for særlig støtte for at kunne gennemføre deres uddannelse.

Formålet med støtten er at yde kompensation, så du som studerende med funktionsnedsættelsekan gennemføre din uddannelse på lige fod med andre studerende. Den Specialpædagogiske Støtte tildeles udelukkende som specialpædagogiske hjælpemidler og specialpædagogiske støtteformer, som muliggør, at du kan gennemføre uddannelsen.

Der gives ikke Specialpædagogisk Støtte til dækning af leveomkostninger, transport m.m.

Hvem kan få støtte?

Du har mulighed for at modtage støtte, hvis du har en eller flere af følgende funktionsnedsættelser:

  • Ordblindhed
  • Psykiske vanskeligheder
  • Døv eller hørehæmmet
  • Blind eller svagsynet
  • Bevægelseshæmmet

Forudsætninger du skal opfylde

For at modtage Specialpædagogisk Støtte skal du endvidere opfylde følgende forudsætninger:

  • Du skal være optaget på en SU-berettiget uddannelse.
  • Du skal have formel dokumentation (fx fra en speciallæge, psykiater el. lign.).
  • Du skal være studieaktiv.
  • Du skal være dansk statsborger, være omfattet af international overenskomst eller kunne sidestilles med en dansk statsborger.

At Specialpædagogisk Støtte kun gives til studerende på en SU-berettiget uddannelse betyder, at du ikke kan søge støtte til master- og diplomuddannelser under Åben Uddannelse eller til en forskeruddannelse (Ph.d.-uddannelse).

Hvilken støtte kan du få?

Hvilken støtte du kan få afhænger af, hvilken fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse du har.

Hvor længe kan du få støtte?

Du kan få Specialpædagogisk Støtte i det antal måneder, der svarer til den normerede studietid – plus 12 måneder. Dog kan den samlede støttetid (støtterammen) aldrig være på mere end 70 måneder.

Hvordan får du støtte?

Ordningen for Specialpædagogisk Støtte administreres af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens, men du kan få vejledning og skal søge støtten via Professionshøjskolen Absalon når du er blevet optaget på din uddannelse.

Kontakt: studievejleder@pha.dk