Gå til hovedindhold

Valgmodul Pædagogik i det interkulturelle samfund

Savner du inspiration til at udvikle din pædagogiske praksis med øje for kulturel mangfoldighed?

Mange pædagoger og lærere/undervisere navigerer til dagligt i en mangfoldig hverdag, hvor sociale kategorier som kultur, køn osv. kan få indflydelse på pædagogiske handlinger i praksis. Man kan fx være usikker på, hvordan man modtager børn af nytilkomne flygtningefamilier og man kan undre sig over, hvorfor nogle mennesker handler, som de gør. Man kan glemme at have opmærksomheden rettet mod formidling af selvfølgeligheder og uskrevne regler og mod institutionslogikker der ikke understøtter chancelighed.

På dette modul kommer du til at arbejde meget konkret med ovenstående tematikker og med afsæt i din egen praksis, og du bliver bedre til at skabe pædagogiske rammer for udvikling af inkluderende og interkulturelle fællesskaber. Det kræver nemlig gode interkulturelle kompetencer, hvis du som professionel skal udvikle børn, unge og voksnes interkulturelle kompetencer og dannelse.

Dette valgmodul på 10 ECTS er en del af Den pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul.

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb. - Læs mere her

Om modulet

Tablist controls