Gå til hovedindhold

Valgmodul Pædagogisk Psykologi

Vil du have mere viden om psykologi og udvikle dine handlingsstrategier med hensyn til arbejdet med udvikling, læring og dannelse i en pædagogisk kontekst?

I pædagogiske kontekster er der et større og større behov for og krav om at kunne arbejde med læringsfællesskaber som udviklings - og dannelsesrum.

Med en indsigt i de psykologiske teorier om lærings- og dannelsesprocesser vil du blive bedre til at indgå i refleksivt samarbejde om at håndtere diversitet i forhold til lærings- og dannelsesprocesser i en pædagogisk praksis.

Dette valgmodul på 10 ECTS er en del af Den pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul.

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb. - Læs mere her

Om modulet

Tablist controls