Gå til hovedindhold

Valgmodul Projektledelse

Vil du have kompetencer til udvikle din og organisationens praksis i forhold til organisationsudvikling, projektledelse og projektkonsultation?

For at understøtte organisationers udvikling og understøtte forankring af læring er det væsentligt at kunne lede projekter på en systematisk måde, for at kunne håndtere den kompleksitet og de dilemmaer, der er knyttet til forandringsprocesser og forankring af udvikling og læring.
Det kalder på indsigt i og metoder til at kunne vurdere og begrunde beslutning om valg af handlinger og løsninger på et professionelt etisk og datainformeret grundlag.

Dette valgmodul på 10 ECTS er en del af Den pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul.

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb. - Læs mere her

Om modulet

Tablist controls