Gå til hovedindhold

Studerende skal give løsninger på lokale udfordringer

120 studerende deltog på Videnbasar i Guldborgsund Kommune, hvor årets semester blev sat i gang med præsentation af projektideer, som de studerende kan arbejde med i det kommende semester. Resultaterne skal løse konkrete udfordringer, til gavn for området og for borgerne.

Som en del af dette års semesterstart deltog studerende fra Absalon, RUC og Zealand i dag på en Videnbasar, hvor de blev præsenteret for 29 vidt forskellige projektidéer, som de kan arbejde med i deres semesteropgaver. Det overordnede tema for hele arrangementet er verdensmål og bæredygtighed, og projektidéerne omhandler emner som hvordan Guldborgsund Kommune bliver CO2- neutral i 2050, det gode liv som ældre, opdræt af fisk på land, til udearealerne på sygehuset i Nykøbing og meget mere. Resultaterne af de studerendes arbejde kommer hele Lolland-Falster til gode, og samtidig lærer de studerende området at kende.

Studerende deltog på Videnbasar i Guldborgsund Kommune
Det er helt fantastisk at så mange studerende har valgt at deltage i Vidensbasaren, og tage fat i nogle af vores mange spændende projektideer. Det er med til at give os nogle nye perspektiver, og samtidig giver det de studerende et indblik i vores område, og de mange ting der foregår. Jeg glæder mig meget til at deltage i afslutningsseminaret lige som jeg gjorde sidst. Der var rigtig mange gode inputs og ideer, som vi kunne tage med os
John Brædder
Borgmester i Guldborgsund Kommune

Inden afslutningen i januar er der dog et stort stykke arbejde, der skal foretages. Efter præsentationen af projektideerne mødtes de studerende med alle dem, der står bag de mange projektideer for at drøfte mulighederne for et samarbejde. Når der er fundet et match mellem studerende og en projektidé begynder arbejdet med projekterne, hvor mange af de studerende vil undersøge området nærmere og besøge Lolland-Falster for at samle materiale til deres opgave, der skal afleveres og forsvares i januar.  

Muligheden for at arbejde med projektidéer fra Lolland-Falster, giver både de studerende spændende udfordringer at arbejde med i deres studie, og giver dem muligheden for at møde virksomhederne lige dér hvor de er. Det er en stor gevinst for de studerende og giver dem erfaring og viden, som de kan tage med sig gennem studiet, og når de skal træde ud på arbejdsmarkedet. Samtidig giver det virksomhederne direkte adgang til studerende, der kan være fremtidige medarbejdere.

I de kommende uger går de studerende i gang med projektarbejdet og håbet er, at rigtig mange af de studerende vælger at arbejde videre med nogle af projektidéerne fra Videnbasaren.  

Videnbasaren arrangeres af Videnplatform Guldborgsund, der er et partnerskab på tværs af Professionshøjskolen Absalon, Roskilde Universitet, Zealand Erhvervsakademi og Business Lolland-Falster.

Fakta

Videnbasaren:

Projektideer er fordelt på 5 temaer:

  • Inddragende bæredygtig udvikling
  • Borgeren i centrum for sundhed
  • Læringsmiljøer for livslang læring i Guldborgsund
  • Bæredygtige fødevarer og produktion
  • Bæredygtig vækst og forretningsudvikling