Gå til hovedindhold

Valgmodul Tidlig indsats i dagtilbud i de første leveår for børn i udsatte positioner

Diplommodul for dig der er er uddannet pædagog og som arbejder med de yngste børn.

Diplommodulet har sit fokus på barnets første 1000 dage, og er en del af et kompetenceløft vedrørende projektet ”1000-dages-programmet – en bedre start på livet”. Diplommodulet bestræber sig på at kvalificere den studerende til at kunne identificere og håndtere komplekse problemstillinger vedrørende sårbarhed og udsathed relateret til tidlig indsats for de yngste børn på grundlag af den styrkede pædagogiske læreplan.

Forskning viser, at mange grundlæggende og vigtige kompetencer i høj grad udvikles i barnets første 1.000 dage. Allerede i vuggestuer kan der ses signifikante forskelle i børns sociale, emotionelle, sproglige og tidlige matematiske kompetencer. Både ved 3-årsalderen og ved skolestart er kompetenceforskellene helt op til to år mellem de svagest stillede børn og gennemsnittet. Og forskellen er den samme gennem skoletiden. Styrket fokus på børn i udsatte positioners første 1.000 dage kan være med til at mindske disse forskelle

Dette valgmodul på 10 ECTS er en del af Den pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul.

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb. - Læs mere her

Om modulet

Tablist controls

Tværgående strukturer for modulet
Diplommodulet tilrettelægges ud fra en 20-30-50 struktur, hvor de 20% foregår forud for undervisningen i form af refleksion over egen praksis og udfordringer og de 30% foregår som undervisning. I de 50% skal der ske en afprøvning af ny viden samt faglig sparring med henblik på, at ny viden og kompetencer videreudvikles og forankres gennem lokale understøttende strukturer i f.eks. læringsfællesskaber og netværk evt. på tværs af dagtilbud, andre sektorområder og forvaltning. UC’erne tilbyder at understøtte med lokale initiativer og sparring, der kan fremme processen med forankring og implementering.