Del

Fremtid og karriere


Som færdiguddannet bioanalytiker er du kvalificeret til job på forskellige medicinske laboratorier på fx sygehuse, universiteter og i medicinal- og biotekindustrien.

Der er høj jobsikkerhed for bioanalytikere, og man forventer netop at komme til at mangle bioanalytikere i de kommende år.

Du kan arbejde som udviklingsbioanalytiker, genetisk rådgiver, projektmedarbejder, forskningslaborant, forskningsassistent, sundhedskonsulent, salgskonsulent i diagnostisk og medicinsk udstyr eller applikationsspecialist.

www.dbio.dk kan du læse mere om hvad du kan blive og arbejdet som bioanalytiker. Her kan du også møde bioanalytikere, der fortæller om deres meget forskellige jobs og karriere.

Muligheder for videre- og efteruddannelse

Diplomuddannelse
Efter 2 års erhvervserfaring kan man videreuddanne sig inden for en af de sundhedsfaglige diplomuddannelser og hermed kvalificere sig til arbejde som f.eks. ledende bioanalytiker eller klinisk underviser. Læs mere under Videreuddannelse - se linket til højre. En diplomuddannelse er modulopdelt og tager i alt et år.

Masteruddannelse
De fleste universiteter optager professionsbachelorer til videreuddannelse på masterniveau. Masteruddannelserne er - ligesom diplomuddannelserne - praksisorienteret, og kan tages inden for et meget bredt felt. Med en masteruddannelse kvalificeres man til at undervise på bioanalytikeruddannelsen. I lighed med diplomuddannelserne er masteruddannelserne modulopdelte og har et omfang på 60 ECTS-point, svarende til 1 års fuldtidsstudie. Ofte er masteruddannelsen tilrettelagt således at den gennemføres i løbet af ca. 2 år. Masteruddannelser tilbydes bl.a. af Københavns Universitet og Syddansk Universitet.

Kandidatgrad
Endelig er der mulighed for, at man som professionsbachelor tager en kandidatgrad ved et universitet. Til nogle studier kan man blive optaget direkte, medens der til optag på andre kræves en bestået suppleringsuddannelse eller lignende. F.eks. har Syddansk Universitet et særligt forløb for bioanalytikere der gerne vil læse biomedicin. 

Cxense Display